Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Frågor och svar om Språkvän

Språkvän vilar på tre ben: Frivillighet, ömsesidighet och språkträning.

Vad är Språkvän?

Deltagandet är frivilligt, ni pratar svenska tillsammans och när ni umgås gör ni det på samma nivå och lär er ömsesidigt av varandra.

Språkvän handlar om att mötas över kulturgränserna i ett ömsesidigt utbyte. Båda parter lär sig av varandra och får möjlighet att lära känna nya kulturer, språk och traditioner. Men framförallt får ni möjligheten att träffa nya vänner. 

Vad syftar språkvän till?

Att underlätta social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser människor emellan. Det är ett sätt att bygga broar mellan människor, förebygga fördomar och skapa ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Vem kan bli språkvän i Salem?

Du bor i Salem och har ett intresse av att träffa människor från andra kulturer i ett ömsesidigt utbyte. Som nyanländ bör du dock kunna lite svenska eller engelska så att ni kan kommunicera med varandra. Du kan vara en person, en familj, en grupp eller ett företag /förening. Ung eller gammal spelar ingen roll. 

Får jag någon ersättning?

Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara språkvän. Ni deltar båda ideellt.

Hur går det till?

  • Efter anmält intresse till att bli/få språkvän görs en matchning utifrån gemensamma erfarenheter, intressen, ålder, familjesituation samt individuella önskemål.

  • Samordnaren på kommunen ordnar sedan ett första möte där parterna får presentera sig för varandra och ställa frågor. Därefter sköter man kontakten själv och träffas så ofta man själv kan och vill. Samordnaren kan alltid kontaktas vid behov och ansvarar för att eventuella problem hanteras korrekt.

  • Den första månaden är en slags ”prövotid” då man träffas på försök. Sedan väljer parterna om de vill fortsätta eller avbryta kontakten. Detta kan också ske senare. Kontakten avslutas normalt efter ett år. Den som vill kan då få en ny matchning.

Hur länge pågår kontakten?

Så länge båda parter vill att den ska pågå.

Vad gör vi när vi träffas? 

Ni ska i första hand umgås och ha roligt tillsammans och bekanta er med varandra. Som till exempel gå på promenader, ta en fika, gå på studiecirklar tillsammans och annat som ni finner roligt och intressant. Ni bestämmer detta tillsammans.

Att vara språkvänner handlar inte om att vara en lots eller förmyndare som gör saker för någon annan. Det handlar inte heller om att få en "svensk kontakt" som man ställer krav på hjälp och stöd ifrån. Det handlar om att lära känna varandra över kulturgränserna, ha roligt tillsammans och kanske få en vän för livet. 

Varför har jag inte blivit matchad?

Matchningen kan ta olika lång tid, allt från veckor till månader. Hur lång tid beror på flera saker som när vi inte har deltagare med samma önskemål som dina. Det är mycket som ska stämma överens.

Vem matchas med vem?

Ingen matchning är den andra lik. Generellt är det ­beröringspunkter mellan er, mellan era önskemål, ­erfarenheter och intressen, som styr vem som sammanförs med vem.

Har du frågor som inte besvaras här?

Kontakta Språkvän i Salem på emma.nordvall@salem.se eller ring 08-532 599 86.

Senast uppdaterad 30 april 2021