Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Missbruk

Om du vill ha råd och stöd kring ditt eget eller en anhörigs beroende eller missbruk av alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar kan du vända dig till socialsekreterare på Vuxenenheten eller till Salems lokala beroendemottagning. Här kan du få hjälp med behandling eller andra insatser, rådgivning med mera.

När du ringer till socialtjänsten får du prata med en socialsekreterare och ni bokar tid för ett rådgivande samtal. Om du därefter vill ansöka om en insats gör socialsekreteraren tillsammans med dig en utredning för att hitta en lämplig insats. Vård och behandling kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är och vilka behov som framkommer. Ibland kan insatserna ges i öppenvård och ibland i form av behandlingshem.

Rådgivning kan ske anonymt!

Länkar:

stodlinjen.se

spelberoende.se

beroendecentrum.se/vard-hos-oss/spelberoende

Du kan också vända dig direkt till Salems lokala beroendemottagning. Beroendemottagningen finns i samma lokaler som Arbete & Försörjning i Söderby Park. Kontakta Beroendemottagningen för bokning av besökstid. 

MiniMaria Salem 

Mottagningen vänder sig till ungdomar upp till 20 år som är i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol/narkotika samt ungdomar med psykisk ohälsa kombinerat med missbruksproblematik. Ungdomar, föräldrar, kamrater, skola eller andra som har frågor runt detta är välkomna att ta kontakt. Det är ett samarbete mellan Salems kommun och Maria Ungdom, Stockholms Läns Landsting.

Vi kan erbjuda: 

 • Rådgivning, stöd samt konsultation till ungdomar, föräldrar, anhöriga samt skolor, fritidsgårdar med mera  
 • Missbruksbedömning 
 • Missbruksutredning 
 • Familjesamtal 
 • Missbruksbehandling 
 • Läkarbedömning

Salems Beroendemottagning

Beroendemottagningen vänder sig till alla vuxna som fyllt 18 år, som är i riskzonen för ett missbruk eller missbrukar alkohol och/eller narkotika och vill ha vård eller behandling.

Vi kan erbjuda: 

 • Läkarbedömning
 • Missbruksbehandling 
 • Missbruksutredning 
 • Motiverande samtal
 • Anhörigstöd
 • Rådgivning och stöd

Senast uppdaterad 08 juni 2023