Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ett kuvert med brev från försäkringskassan.

Ekonomiskt stöd

Alla som vistas i kommunen och inte kan försörja sig kan få bistånd till sin försörjning och livsföring.

Alla invånare i Salem har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas här får det stöd och den hjälp som de behöver. Kommunen kan ge dig rådgivning eller ekonomiskt bistånd om du har ekonomiska problem. 

Kostnadsfri budget- och skuldrådgivning

Om du vill ha hjälp med att göra en budget, kartlägga dina skulder och diskutera möjliga lösningar på dina ekonomiska problem kan du vända dig till kommunens kostnadsfria budget- och skuldrådgivning. 

Om du har allvarliga ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan du ansöka om försörjningsstöd som är en form av ekonomiskt bistånd.

Senast uppdaterad 28 maj 2024