Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gruppbild på glada ungdomar.

Ny i Sverige

För dig som är ny i Sverige erbjuder Salem flera möjligheter till introduktion och etablering under din första tid i Sverige. Arbetsförmedlingen ansvarar för nyanlända flyktingar. Från kommunen kan du få samhällsorientering och läsa svenska för invandrare (SFI).

Vuxna

Målet är att var och en ska kunna försörja sig genom arbete. Vi vill att alla nyanlända - unga, vuxna och äldre - ska bli delaktiga i det svenska samhällslivet. Det är därför viktigt att introduktion och etablering är individuellt anpassad oberoende av ålder, kön eller bakgrund. Kommunen ansvarar för SFI (svenska för invandrare) och samhällsorientering. Sfi- skolan tar emot elever som är folkbokförda i Salems kommun.

Barn och ungdomar

Alla barn har rätt till förskola eller skola på samma villkor.

För kontakt och information om kommunal service kontakta receptionen i kommunhuset.

Flyktingmottagande

Salems kommun har sedan 1985 avtal med migrationsverket att ta emot flyktingar. Fr o m december 2010 har arbetsförmedlingen huvudansvaret för flyktingars etablering i Sverige. Flyktingar har ett 2- årigt etableringsprogram med ersättning från Försäkringskassan.

Kommunen erbjuder

  • lokal samhällsinformation
  • 60 timmars kurs i samhällsorientering genom samarbete i Stockholms län
  • språkutbildning för vuxna genom sfi
  • förberedelseklass på grundskolan
  • förberedande gymnasieutbildning i en grannkommun via Rönninge gymnasium
  • snabb barnomsorgsplats i förskolan
  • möjlighet till matchning med språkvän.

Senast uppdaterad 23 maj 2024