Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förskola & utbildning

Det svenska skolsystemet består av många olika verksamheter och former för utbildning. Här nedan ges en kort överblick. Läs mer på Skolverkets hemsida.

Förskola

Förskolan är en pedagogisk gruppverksamhet för barn från 1 år fram till skolstarten. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. Förskoleverksamheten ska bland annat göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Förskoleklass

Förskoleklassen är sedan hösten 2018 en obligatorisk skolform. Alla barn ska erbjudas plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år och till dess de börjar i grundskolan.

Skolbarnsomsorg (fritids)

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem till skolbarn till och med vårterminen det år man fyller 13 år, om deras föräldrar arbetar eller studerar.

Grundskola

I Sverige ska alla barn mellan 7 och 16 år gå i skolan. 

Gymnasieutbildning

Alla ungdomar i Sverige som har avslutat grundskolan har rätt till en treårig gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningen ger grundläggande kunskaper för fortsatta studier och för ett framtida yrkesliv.

Senast uppdaterad 03 oktober 2019