Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hur mycket pengar får jag?

Hur mycket pengar du får beror bland annat på hur stora inkomster hushållet har, hur många ni är i familjen och vilka kostnader ni har.

Ekonomiskt bistånd beräknas för hela hushållet sammantaget. Det innebär att inkomster och kostnader för alla hushållets medlemmar tas med i beräkningen av försörjningsstödet. Ekonomiskt bistånd beräknas enligt en riksnorm som gäller för hela Sverige. Hur stor normen är beror på hushållets storlek och hur gamla eventuella barn som finns i hushållet är.

Normbeloppet ska räcka till skäliga kostnader för:

 • livsmedel
 • kläder
 • skor
 • fritid
 • rekreation
 • hälsa
 • hygien
 • förbrukningsvaror
 • tidningar
 • tv-avgift
 • telefon

Utöver detta kan ekonomiskt bistånd beviljas för boendekostnad, fackförenings- och a-kasseavgift, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, medicin, akut tandvård, glasögon enligt recept samt barnomsorgsavgift.

Försörjningsstöd beviljas inte för lånekostnader eller andra krediter.

Senast uppdaterad 14 november 2018