Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga beslutet. En överklagan måste vara skriftlig och ha inkommit till din socialsekreterare inom tre veckor från det datum då beslutet fattades. Om överklagan kommer in senare än tre veckor efter beslutet fattats kan den inte prövas.

I överklagan ska du skriva:

  • vad du har ansökt om 
  • vilket beslutet blev 
  • hur du skulle vilja att beslutet blev 
  • varför du tycker att du har rätt till det du ansökt om
  • din adress, telefonnummer och personnummer
  • din underskrift 

Du bör också skicka med handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Du kan alltid be din socialsekreterare om hjälp med att skriva överklagan.

Efter att överklagan kommit in

När en överklagan kommer in till din socialsekreterare ska han eller hon ompröva beslutet. Om socialsekreteraren anser att beslutet är uppenbart oriktigt ska han eller hon ändra beslutet.

Om socialsekreteraren inte finner anledning att ändra beslutet lämnas din överklagan in till förvaltningsrätten. I förvaltningsrätten prövas om socialtjänsten har fattat ett riktigt beslut. 

Senast uppdaterad 14 november 2018