Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är samma sak som socialbidrag, det vill säga ett behovsprövat ekonomiskt bidrag. Försörjningsstöd betalas ut av kommunens socialtjänst. Ansökan om försörjningsstöd görs varje månad. Försörjningsstöd beviljas i enlighet med gällande lagstiftning och Salems kommuns riktlinjer.

Ekonomiskt bistånd består av två delar: försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet prövas månadsvis och täcker de vanliga och regelbundet återkommande kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och hushållsel.

Ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet. Vanliga behov är till exempel kostnader för läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Det finns dock ingen begränsning när det gäller bistånd för livsföringen i övrigt och du bestämmer själv vad du vill ansöka om. Det avgörande är att du behöver biståndet för att ha en skälig (rimlig) levnadsnivå. 

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

För att vara berättigad att få ekonomiskt bistånd måste du vistas i Salems kommun och sakna möjlighet att själv klara din försörjning. För att kunna få ekonomiskt bistånd måste du göra allt du kan för att klara din försörjning själv. Det innebär till exempel att du aktivt söker arbete, söker andra bidrag som du har rätt till, att du inte säger upp dig från ett arbete och att delta i anvisade kompetenshöjande verksamheter. 

Att göra allt du kan för att klara din försörjning innebär också att du måste uttömma alla möjligheter till annan försörjning än ekonomiskt bistånd. Det betyder att du måste utnyttja alla möjligheter att sälja eller nyttja resurser som du har tillgång till. Det kan vara till exempel aktier, pengar på bankkonto eller bil.

Mer information om ekonomiskt bistånd kan du få genom socialsekreterare på vuxenenheten.

Senast uppdaterad 03 augusti 2022