Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Att ansöka om ekonomiskt bistånd

Första gången du tar kontakt med socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd ringer du till kommunens växel och ber att få prata med mottagningen på Vuxenenheten.

Socialsekreteraren informerar dig om vad som krävs av dig för att du ska kunna få försörjningsstöd och om vilka uppgifter du behöver lämna till socialtjänsten för att din ansökan ska kunna behandlas.

För varje månad som du vill ansöka om försörjningsstöd måste du lämna in en ny ansökan. Ansökan fylls i på en särskild ansökningsblankett. Ansökningsblankett kan du få från socialsekreterare på vuxenenheten.

Hur lång tid tar det innan jag får mina pengar?

För att din ansökan ska kunna handläggas måste den vara komplett. Det innebär att socialsekreteraren måste ha fått in all nödvändig information innan din ansökan kan behandlas. När socialsekreteraren har fått in ansökan och all information fattar hon eller han beslut inom 10 arbetsdagar.

Efter beslutet fattats kan det ta ett par arbetsdagar innan pengarna komma in till ditt konto. Det är därför viktigt att du lämnar in ansökan i god tid, från ca 15:e i månaden, för att du ska kunna få dina pengar innan månadsskiftet.

Om du får avslag på din ansökan

Om du inte blir beviljad ekonomiskt bistånd, eller om du bara blir beviljad en del av det du har ansökt om, har du rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut. Tillsammans med avslagsbeslutet ska du få skriftlig information om hur du kan överklaga beslutet, en så kallad besvärshänvisning.

Senast uppdaterad 09 augusti 2022