Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Stöd för dig som utövat våld mot närstående

Vuxenenheten erbjuder även våldsutövare råd och stöd. Var inte rädd att ta kontakt med vuxenenheten om du utsätter andra för våld. Det finns hjälp att få. Kontakta vuxenenhetens samordnare mot våld i nära relation.

Operation kvinnofrid har tagit fram en kort film som riktar sig till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende.

Även kommunens öppenvårdsteam erbjuder hjälp till våldsutövare. Länk till öppenvårdens sida finns i högerspalten.

Mycket information finns också på Manscentrum, kriscentrum för mäns hemsida

Senast uppdaterad 03 maj 2021