Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Våld i nära relationer

Vi arbetar med personer som har blivit utsatta för våld samt vuxna som har använt våld i nära relation. Med våld i nära relation menar vi fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och latent våld samt våld genom försummelse mellan närstående, oavsett ålder, kön och etnicitet.

"Våld är varje handling riktad mot en annan person som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill." (Isdal 2008)

Var inte rädd att ta kontakt med oss på vuxenenheten om du upplever våld eller om du utsätter andra för våld. Det finns hjälp att få. Kontakta vuxenenhetens samordnare mot våld i nära relation.

Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du också kontakta polisen på 114 14.

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112.

För mer information om våld i nära relation, besök även Vårdguiden 1177.

Senast uppdaterad 08 juni 2023