Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad är VMA?

VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) är ett hjälpmedel för att varna och informera allmänheten i samband med olyckor eller risk för olyckor, för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö. VMA utgörs av signaler via utomhustyfoner med efterföljande information i bland annat radio och tv.

Hur låter ett VMA?

VMA hör du genom utomhustyfoner. Det ljuder med med en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter.
Lyssna på signalen "Viktigt meddelande" här (mp3-fil)

Du kan även få ett VMA via telefonen, då får du ett samtal med ett inspelat meddelande eller ett sms. 

När faran är över ljuder utomhustyfonen ihållande i cirka 30 sekunder.
Lyssna på signalen "Faran är över här (mp3-fil).

Vad ska jag göra om jag hör ett VMA?

  • Gå inomhus.          
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio (P4) för mer information.
  • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
  • Information kan även hittas på myndigheternas webbplats krisinformation.se (finns även som app).

För lokal information hänvisar vi till kommunens hemsida. Alltså denna - här kommer information löpande att publiceras vid en allvarlig händelse i kommunen. 

Vid frågor, ring informationsnumret 113 13 ej nödnumret 112 - som endast ska användas om du eller någon i din närhet är i akut behov av hjälp.  

Test av VMA

Utomhustyfonerna provas fyra gånger årligen kl 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

För mer information om VMA och kommunens krishantering se Krishantering och POSOM och Din säkerhet, där kan du exempelvis få information om var du hittar närmaste skyddrum och vad en krislåda bör innehålla. 

Felanmälan VMA

Hörde du inte VMA:t? Felanmälan sker till Södertörns brandförsvarsbörbund: Klicka här för att komma till felanmälamn VMA.

VMA är gjort för att det ska höras utomhus. 

Senast uppdaterad 09 oktober 2023