Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kvinnojour, mansjour

Socialtjänsten har i uppgift att stödja personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Det kan till exempel vara kvinnor som blir slagna av män, män som blir slagna av kvinnor, våld i samkönade relationer eller barn som bevittnat våld eller själva blir utsatta för våld.

Socialförvaltningen erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta och våldsutövare från 18 år och uppåt.

Våld i nära relationer är ingen privatsak, det är ett brott och ett allvarligt folkhälsoproblem. Det finns hjälp att få om man lever med våld i sin relation.

Hedersrelaterat våld 

Upplever du att du lever i en starkt kontrollerad hemsituation? Ta kontakt med socialförvaltningen.

Barn och ungdomar

Blir du slagen hemma eller har du en förälder som är våldsam eller hotfull mot någon annan i din familj? Prata med någon vuxen du litar på, en lärare, skolsköterskan eller kuratorn i skolan. Deras jobb är bland annat att se till att du får hjälp.

Kvinnojouren i Södertälje  

Kvinnojouren erbjuder stöd- och krissamtal, stöd vid myndighetskontakter och skyddat boende. När du pratar med kvinnojouren behöver du inte berätta vad du heter.

Mansjouren

Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Relationsvåldscenter, RVC

Relationsvåldscenter, RVC, i Södertälje erbjuder stöd och råd till kvinnor som har utsatts för hot eller våld från närstående. Relationsvåldscenter arbetar bland annat med samtalskontakt, krisbearbetning, och stöd i kontakter med myndigheter. 

Nationella kvinnofridslinjen  

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Telefonen är öppen dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Till kvinnofridslinjen kan även du som är anhörig vända dig för att få stöd och råd.

Terrafem

Nationell jourtelefon på 44 språk för kvinnor och flickor med utländsk bakgrund som är utsatta för våld.  

Tjejjouren Juventas systrar  

Tjejjouren vänder sig till unga kvinnor som behöver stöd och någon att prata med om till exempel kärlek, kompisar, misshandel, våldtäkt med mera. Du behöver inte berätta vad du heter när du pratar med tjejjouren.  

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Hit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

MIKA-mottagningen

Har du erfarenheter av sex mot ersättning eller sugardating? Har andra sålt dig? Har du sex på ett sätt som du inte mår bra av? Även du som har erfarenhet från t ex stripp- eller porrbranschen kan få stöd. MIKA-mottagningen erbjuder samtalskontakt och medicinsk rådgivning till dig som är 18 år och äldre. Du kan vara anonym och kontakten är kostnadsfri.

https://socialtstod.stockholm/missbruk-och-beroende/sex-mot-ersattning/

KAST

Köp av sexuella tjänster. Om du köper sexuella tjänster, porrsurfar, har funderingar kring sexköp eller upplever att du har ett sexmissbruk kan du få hjälp och rådgivning för att minska eller sluta. Du kan vara anonym. Besök är kostnadsfria. Stöd kan ges via telefon, e-post eller personligt besök.

https://socialtstod.stockholm/missbruk-och-beroende/kop-av-sexuella-tjanster/

Senast uppdaterad 28 mars 2022