Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en etablerad och effektiv brottsförebyggande metod som går ut på att minska vardagsbrottsligheten och göra bostadsområdena mindre attraktiva för tjuvar.

Grannsamverkan är en vanlig metod för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden. Metoden innebär att de boende ser över den egna bostadens skydd samt hjälper varandra att vaka över bostäderna och vad som händer och sker i området. 

Syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet, såsom bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Detta genom ökad uppmärksamhet från de boende i området och kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) minskar grannsamverkan risken för inbrott med i genomsnitt 26 procent. 

Grannsamverkan i Salem är ett samarbete mellan Salems kommun och lokalpolis område Södertälje, Södertörns Brandförsvarsförbund, Södertälje kommun samt Nykvarns kommun.

Historik

Grannsamverkan är en etablerad brottsförebyggande metod i Sverige. Konceptet växte fram i början av 1970-talet i Seattle i USA och har sedan fått spridning över stora delar av världen. Den första verksamheten i Sverige startade i Linköping år 1985.

Kort om att driva grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i närområdet.

  • Kontaktombud utses för respektive område, gärna två stycken ombud per område.
  • Ombuden går runt i området och sprider information till hushållen och tar upp deltagare.
  • Deltagarnas kontaktuppgifter sammanställs.
  • Det är viktigt att ombuden har en komplett lista med allas mailadresser, eftersom de ska kunna hålla gruppen informerad.
  • Till kommunen skickas enbart kontaktombudens uppgifter in samt deltagarnas adresser.
  • Information från kommunpolisen eller kommunen förväntas spridas till alla deltagare via kontaktombuden.
  • När adresslistor har kommit in kommer skyltningsmaterial att delas ut utefter områdets behov.

Viktigt att tänka på är att utse kontaktombud för det utvalda området!

Behöver alla vara med?

Nej, alla måste inte vara med. Det är frivilligt! Det är bra om 70-80 procent av områdets grannar/hushåll är med, men hälften räcker.

Kostar det något?

Det kostar inget att vara med i grannsamverkan. Alla som väljer att vara med får skyltar och dekaler.

Löpande arbete

Generellt handlar det om att vara nyfiken och hålla lite extra koll. Titta till exempel till varandras hus när någon är bortrest, ta hand om posten och gå ut och kolla när ett larm går från något hus eller en bil.

Man bestämmer själv vad grannsamverkan ska innebära i just det egna området.

Det är viktigt att polisanmäla de brott som sker, till exempel skadegörelse och stölder. Även om de inte alltid utreds så har det ett värde för polisen att veta när något sker i ett specifikt område. Polisen är intresserad av att få tips om fordon och personer som avviker från det normala vardagsmönstet. Pågående brott ska alltid anmälas 112 och icke-akuta ärenden kan anmälas till 114 14.

Nyhetsbrev läggs upp på kommunens hemsida varje månad. Du kan prenumerera på nyheter och få ett mail när denna sida uppdateras. Skriv upp dig för nyhetsbrev längst upp till höger på denna sida.

Vill du starta upp Grannsamverkan i ditt bostadsområde? Prata med dina grannar, läs mer om grannsamverkan på samverkanmotbrott.se och anmäl dig sedan till en av utbildningsdagarna som hålls under året.

Utbildningar 2024

Utbildningarna riktar sig till dig som vill starta upp grannsamverkan i ditt område eller bara vill ha lite mer information om vad grannsamverkan är eller behöver friska upp ditt minne. Utbildningar hålls tre gånger om året i Södertälje, Salem och Nykvarn.

Utbildningarna 2024 kommer hållas i:

Salem: 18 mars INSTÄLLT pga krisledning, nytt datum kommer. 

Nykvarn: 29 maj - Länk till Nykvarns kommun

Södertälje: Under hösten 2024 - Länk till Södertälje kommun

Senast uppdaterad 05 april 2024