Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ekonomi och styrning

Vår vision och våra värdeord leder kommunen i arbetet mot framtiden. Visionen beskriver den verklighet vi lever i men också de utmaningar som finns redan idag.

Vår vision och utmaning inför 2020

Kommunfullmäktige har antagit följande vision för Salems kommun inför 2020:

"Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och nytänkande är värdeord för kommunens arbete."

Visionen leder kommunens arbete och ger en riktning i det långsiktiga arbetet. Visionen konkretiseras av de folkvalda politikerna till ett antal mer konkreta mål som kommunen arbetar efter i det dagliga arbetet. I underrubrikerna till vänster hittar du mer detaljerad information om kommunens mål- och ekonomistyrning.

Senast uppdaterad 15 februari 2021