Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Budget

Budgeten är ett viktigt styrdokument i kommunen. I budgeten fastställer kommunfullmäktige fördelningen av ekonomiska medel mellan nämnder och verksamheter, skattesatsen samt mål och inriktning för verksamheterna.

Beslut om budget och mål för nämnderna fastställs i kommunfullmäktige. Sedan utarbetar och förankrar nämnderna internbudgetarna för verksamheterna. Senast i december fattas beslut om dessa för nästkommande år i respektive nämnd.

Budget 2023

Budget 2022

Budget 2021

Budget 2020

Budget 2019

Budget 2018

Budget 2017

Senast uppdaterad 27 januari 2023