Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Historia

Salems kommun är en modern förortskommun med rötter i 1100-talet.

En blandning av Södermanland och Storstockholm

För drygt 700 år sedan, 1283, omnämns sockennamnet Slaem för första gången i ett brev från kung Magnus Ladulås. Senare ändrades namnet till Slem, men ingen av dessa former av namnet klingar kanske så vackert. Det nuvarande namnet Salem är först känt 1556, men började användas allmänt först under 1600-talet. Namnet torde vara inspirerat av bibelns Salem.

Salem ligger i den nordvästra delen av det forntida södermannalandskapet Tör, nuvarande Södertörn i södra Stockholms län, mellan de större kommunerna Botkyrka och Södertälje.

Ett stort antal fornlämningar söder om Bornsjön visar att den dåtida viken av Mälaren var en bra boplats. Här finns en obruten följd av lämningar från stenåldern till vår egen tid. Salems socken har också en lång historia. Det äldsta minnesmärket är Salems kyrka från början av 1100-talet. Vid kyrkan har en fornminnesstig anlagts och den visar bl.a gravplatser och skärvstenshögar från järn- och bronsåldern.

Den första i skrift omnämnda platsen i Salem är gården Säby, som omtalas redan i Botvidslegenden. Mellan Säby och gränsen till Botkyrka låg Söderby Gård som först omnämns 1331. I början på 1900-talet köpte Stockholms stad alla gårdar som gränsade till Bornsjön. Orsaken till köpen av egendomarna var Stockholms behov av att skydda vattentäkten Bornsjön och genom köpen av fastigheterna skaffade man sig kontroll över alla tillflöden.

Salem - egen kommun

Kommunfullmäktige i Salem infördes 1919. Rönninge blev municipalsamhälle 1915 och fick då municipalstämma och från 1936 t.om 1957 municipalfullmäktige (municipalsamhälle var en speciell kommunform för vissa angelägenheter). Sitt första kommunalkontor fick Salem 1922.

1974 slogs Salems kommun samman med Botkyrka kommun. Detta var inte ett omtyckt beslut i Salem. De politiska partierna, tjänstemännen och invånarna var eniga - de ville förbli en självständig kommun. Från Salems sida hade man svårt att se skälen till en sammanslagning.

Salem som en kommundel i Botkyrka visade sig bli en nioårig parentes. Den 1 januari 1983 återuppstod Salem som egen kommun.

För den extra vetgirige

Vill du läsa mer om Salems historia finns "Salemsboken" att låna eller köpa på Salems bibliotek (65 kr, ca 350 sidor). I boken finns mycket att läsa både om det gamla och det lite modernare Salem. Vill du läsa ännu mer kan du även låna eller köpa Wilhelmina af Tibells "Beskrifning öfver Uttringe och Rönninge".

Under länkarna "Salemssamlingen på biblioteket" och "Salems hembygdsförening" kan du hitta ännu mer hembygdslitteratur från Salem och Rönninge.

Du kan även titta på bilder ur Stockholms Läns Museums Bildbank, uppbygd tillsammans med hembygdsföreningarna i Stockholms län. Här hittar man även rubriken "Upptäck länet" med läsning om runstenar, kulturmiljöer, utflyktstips m.m. Sök med hjälp av kartor eller genom att välja Salems kommun och hitta både bilder och texter.

Se också vad som skrevs om Salem och Rönninge i Nordisk familjebok, Uggleupplagan (1916), eller varför inte botanisera i Wilhelm Thams Beskrifning öfver Stockholms län, 92. Salem socken, (Stockholm, 1850)?

Trevlig läsning!

Senast uppdaterad 02 mars 2023