Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Befolkning

Befolkningen i Salems kommun har ökat successivt och under 2021 nådde vi milstolpen 17 000 invånare. I slutet på 2022 uppgick antalet invånare i kommunen till 17 352, vilket motsvarar en ökning på 100 invånare jämfört med 2021. Den 30 juni 2023 hade vi 17 525 invånare. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet invånare fortsätta öka.

Befolkningen i Salems kommun har ökat successivt och kommunen har haft en positiv  befolkningsutveckling sedan senare delen av åttiotalet med undantag för åren 1994 och 2019 (se diagram nedan). Antalet invånare i kommunen uppgick till 17 252 invånare år 2021, vilket motsvarar en ökning med 293 jämfört med år 2020. Enligt kommunens befolkningsprognos kommer antalet invånare fortsätta öka.

Varför växer kommunen?

De senaste åren kan befolkningsutvecklingen förklaras av ett positivt födelsenetto, det vill säga att det föds fler än vad det dör i kommunen. Kommunen har också haft ett positivt flyttnetto vilket innebär att fler flyttar till kommunen än från kommunen. Hur stort det positiva flyttnettot blir beror på hur många nya bostäder som blir redo för inflytt per år. I Salems kommun är sambandet mellan bostadsbyggande och inflyttningsklara bostäder och kommunens befolkningsutveckling starkt.

Befolkningsprognoser

Salems kommun tar varje år fram befolkningsprognoser. Prognoserna baseras bland annat på hur in- och utflyttning sett ut tidigare år. Prognoserna tar också hänsyn till kommunens planerade bostadsbyggande. Den senaste prognosen sträcker sig till 2030. Enligt prognosen kommer antalet invånare uppgå till cirka 19 800 invånare vilket innebär en ökning med 15 procent jämfört med 2021. Befolkningsprognoserna används i kommunens budgetarbete för att göra prognoser över förväntade skatteintäkter kommande år. Prognosen används också för att beräkna när nya lokaler för till exempel förskola och skola kommer behövas i kommunen. Den senaste befolkningsprognosen från februari 2022 kan du ta del av här.

Vill du veta mer? 

Om du vill veta mer om befolkningen i kommunen och befolkningsutveckling kan du besöka Statistiska centralbyråns hemsida (SCB). SCB har en tjänst kallad Kommuner i siffror där kan du jämföra Salems kommun med andra kommuner och även få ut mer statistik om kommunens befolkning. Länk till kommuner i siffror finns på SCB:s hemsida.

Senast uppdaterad 30 april 2024