Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Gruppbild framför en brandbil på brandmän, poliser och säkerhetssamordnare.

Trygg och säker

I Salems kommun bedrivs ett systematiskt säkerhets- och trygghetsarbete. Det innebär att vi hela tiden arbetar med att förbättra oss i att förebygga brott, olyckor och risker samt öka tryggheten genom till exempel information, utbildning, övningar och rådgivning.

Kommunen har ansvar dels för sin egen verksamhet och sina kommuninvånare, men även för de som vistas tillfälligt i kommunen. Kommunen har även ett samordningsansvar av andra myndigheters, företags och organisationers verksamhet inom hela det geografiska området.

För att få en trygg och säker kommun måste vi arbeta tillsamans. Kommunen samverkar med flera olika myndigheter och organisationer i dessa frågor. Alla vi som bor, arbetar eller på annat sätt vistas i kommunen har ett ansvar att bidra till att Salem är en trygg och säker plats.

Trygghetsvandring

Salem är den nära kommunen. Här är det tänkt att du ska kunna växa upp och bo under hela livet. Vi vill ta tillvara den lilla kommunens fördelar, genom att skapa en god miljö och trygghet med kvalitet. I kommunen arbetar vi, i samarbete med flera olika aktörer och engagerade kommunmedborgare, för att Salem ska vara en trygg och trivsam kommun. 

Trygghetsvandringar innebär att vi tillsammans går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Grundtanken är att ni som som bor och verkar i området, har störst kännedom om det. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga samt trygga och en diskussion om varför man upplever platsen på ett visst sätt kommer att genomföras. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

Tid och plats

Håll utkick här för att få information om när och var trygghetsvandringarna kommer att ske 2024.

Trygghetsvandring - förslag på område

Senast uppdaterad 17 januari 2024