Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vilket stöd kan jag få?

Ska du söka stöd och insatser för egen del eller för ditt barn? Här får du veta mer om sådant som hur processen ser ut och vilka behov stödet ska täcka.

Till dig som ansöker om stöd och insatser

Du som ansöker om stöd från kommunen kommer att få träffa en biståndshandläggare. Han eller hon kommer att gå igenom din ansökan tillsammans med dig, och du får berätta mer om vilken hjälp du behöver. 

Till dig som ansöker om stöd och insatser för ditt barn

Du som ansökt om stöd för ditt barn från kommunen kommer att få träffa en biståndshandläggare. Han eller hon kommer att gå igenom din ansökan tillsammans med dig och du får berätta mer om vilken hjälp du behöver.

Det här kommer handläggaren att fråga dig om

När ni träffas kommer handläggaren att fråga dig om din situation, vad du klarar själv och vad du inte längre kan och orkar med samt hur det påverkar familjesituationen. Du kommer att få lämna in ett läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen om du ansöker om insatser enligt LSS.

Biståndshandläggaren kommer också fråga om din hälsa, hur du bor, din familj, vänner, intressen och annat som är viktigt för dig. Du kommer även få berätta om du redan har eller haft hjälp tidigare.

Det här kommer handläggaren att fråga dig som vårdnadshavare om

När ni träffas kommer handläggaren att fråga dig som vårdnadshavare om ditt barns situation, vad barnet klarar själv och vad barnet inte längre kan och orkar med samt hur det påverkar familjesituationen och eventuella syskon. Ni kommer att få lämna in ett läkarintyg som styrker funktionsned-sättningen då det är den som beskriver rätten till att ansöka om insatser enligt LSS.

Biståndshandläggaren kommer också fråga om barnets hälsa, hur ni bor, er familj, vänner, intressen och annat som är viktigt för barnet. Du kommer även få berätta om barnet redan har eller haft hjälp tidigare.

Handläggaren gör en utredning och fattar beslut

Det ni pratat om skriver biståndshandläggaren ner i en utredning.

Biståndshandläggaren bedömer sedan ditt behov av hjälp, och fattar ett beslut om vilket stöd du kan få enligt SoL, Socialtjänstlagen eller LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa personer med funktionsnedsättning. Du får ta del av utredning och beslut när det är klart.

Det här bestämmer vilken hjälp du eller ditt barn kan få

Enligt Lagen om Stöd och Service för vissa personer med funktions-nedsättning, LSS, ska det stöd du/ditt barn får från kommunen hjälpa dig/barnet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Det handlar om att stärka din/barnets livskvalitet utan att överta dina/barnets egna krafter.

Enligt Socialtjänstlagen, SoL, ska det stöd du/barnet får från kommunen hjälpa dig/barnet att leva ett tryggt, meningsfullt och självständigt liv. Det handlar om att stärka din/barnets livskvalitet utan att överta dina/barnets egna krafter.

Därför är det viktigt att berätta för handläggaren om situation och hur stödet/insatser från kommunen kan hjälpa till. 

Fullmakt, ombud eller god man

När den enskilde inte kan föra sin egen talan behövs hjälp av en företrädare, ett juridiskt ombud. Det kan vara en person som har fullmakt att företräda den sökande, en god man eller förvaltare.  

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med ditt biståndsbeslut kan du överklaga det i en skrivelse ställd till Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska lämnas till den biståndshandläggare du har kontakt med eller skickas till: Salems kommun, Myndighetsenheten, Socialförvaltningen, 144 80 Rönninge.

Myndighetsenheten måste ha fått skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet för att ditt öveklagande ska bli prövat.    

Vill du ha mer information kring hur man överklagar ett beslut kan du kontakta kommunens biståndshandläggare.

Senast uppdaterad 09 april 2019