Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Socialpsykiatri

På Gläntans sysselsättning kan du delta i olika aktiviteter som bland annat ger bättre social förmåga och ökad möjligheten att få jobb eller börja studera. Boendestödsteamet hjälper dig att klara vardagslivet bättre. Här kan du läsa mer om de två verksamheterna.

Sysselsättningen samt träfflokal

Inom socialpsykiatrin erbjuds på sysselsättningen samt träfflokalen olika aktiviteter som bland annat ger bättre social förmåga och ökar möjligheterna att få jobb, börja studera eller bara bryta isolering.

Deltagande i aktiviteter erbjuds, både i grupp och individuellt. Exempel på aktiviteter är målar-, hantverks- eller trädgårdsgrupp.

Syftet är att deltagarna ska få:

  • Bättre struktur på vardagen
  • Förbättrad social förmåga
  • Ökad självständighet
  • Bryta isolering
  • Att få en känsla av sammanhang
  • Möjlighet att gå vidare till arbete, praktik eller studera

Besökarmöten

Genomförs en gång i månaden på sysselsättningen där klienten har möjlighet att påverka samt få information om det som sker i verksamheten. Alla som arbetar inom socalpskykiatrin har tystnadsplikt.

Information om insatsen boendestöd 

Du som bor i Salems kommun ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Behöver du hjälp med att komma igång med olika aktiviteter i vardagen? Då kan du ansöka om boendestöd. 

Boendestöd är ett praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd som syftar till att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv. Insatsen kan ges både i och utanför hemmet, där individen deltar aktivt efter egen förmåga.

Boendestöd är en biståndsbedömd insats utifrån 4 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen.  Målet med insatsen boendestöd är att den enskilde får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Målet är vidare att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt liv.

Boendestöd innebär att en boendestödjare hjälper dig med de vardagsaktiviteter som du har svårt att komma igång med och klara på egen hand. Genom ett personligt utformat stöd ges du möjligheten att få till en struktur i vardagen som kan stärka din förmåga att klara dig på egen hand och därigenom på sikt uppnå självständighet i vardagen. Boendestöd är en tränande insats och är oftast tidsbegränsad.

Du kan till exempel få stöd med följande:
- Veckoplanering
- Stöd med att komma igång med hushållssysslor
- Stöd i kontakten med vården och myndigheter

Ansökan och kontaktuppgifter

Du är välkommen att ansöka om insatsen boendestöd, antigen muntligen eller skriftligen. Använd blankett Ansökan enligt Socialtänstlagen.

Du är välkommen att höra av dig för muntlig ansökan, vid frågor och funderingar. Nummer till vår kommunväxel: 08 532 598 00.

Senast uppdaterad 20 februari 2023