Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Socialpsykiatri

På Gläntans sysselsättning kan du delta i olika aktiviteter som bland annat ger bättre social förmåga och ökar möjligheten att få jobb eller börja studera. Boendestödsteamet hjälper dig att klara vardagslivet bättre. Här kan du läsa mer om de två verksamheterna.

Sysselsättningen samt träfflokal

Inom socialpsykiatrin erbjuds på sysselsättningen samt träfflokalen olika aktiviteter som bland annat ger bättre social förmåga och ökar möjligheten att få jobb, börja studera eller bara bryta isolering.

Deltagande i aktiviteter erbjuds, både i grupp och individuellt. Exempel på aktiviteter är målar-, hantverks- eller trädgårdsgrupp.

Syftet är att deltagarna ska få:

 • Bättre struktur på vardagen

 • Förbättrad social förmåga

 • Ökad självständighet

 • Bryta isolering

 • Att få en känsla av sammanhang

 • Möjlighet att gå vidare till arbete, praktik eller studier

Besökarmöten

Genomförs en gång i månaden  på sysselsättningen där klienten har möjlighet att påverka samt få information om det som sker i verksamheten. Alla som arbetar inom socialpsykiatrin har tystnadsplikt.

Boendestödsteamet samt mobila teamet

Erbjuder stöd till personer som har någon psykiatrisk, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning. Rätten till stöd grundar sig på reglering i Socialtjänstlagen (SoL).

Boendestöd är ett anpassat stöd som hjälper och stöttar personer att klara av vardagslivets olika situationer. Stödet ges utifrån individuella resurser och behov. Klienterna är delaktiga och har inflytande över det stöd de får. En genomförandeplan upprättas som tydliggörhur klienten ska nå sina mål. Alla som arbetar på boendestödsteamet/mobila teamet har tystnadsplikt.

Stödet kan bestå av praktiskt vardagsstöd såsom:

 • Struktur

 • Rutiner

 • Genomföra vardagliga sysslor

 • Hantera sin ekonomi

 • Att få hjälp med att samverka med andra myndigheter

Jagstärkande stöd såsom:

 • Vardagliga samtal

 • Motivering

 • Stärka självkänslan

 • Ökad självständighet

 • Socialt stöd som kan leda till förbättrad social förmåga

 • Bryta isolering samt minska isolering

 • Behålla och utveckla det sociala nätverket

 • Aktivt samhällsdeltagande

Senast uppdaterad 21 september 2020