Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Personligt ombud

Personligt ombud är en frivillig och kostnadsfri insats som erbjuds personer som har psykiska funktionsnedsättningar och är 18 år eller äldre. Även personer som har drogmissbruk och/eller självskadebeteende kan vända sig till ett personlig ombud.

Psykisk funktionsnedsättning innebär att en person har ett omfattande och långvarigt socialt och/eller kognitivt handikapp som medför hinder för ett fungerande vardagsliv, och som orsakats av psykossjukdom, allvarlig personlighetsstörning eller annan långvarig psykisk sjukdom.    

Vad kan ett personligt ombud hjälpa mig med?

Ett personligt ombud kan bland annat vara till stöd och hjälp

  • när ekonomin trasslar
  • i kontakter med socialtjänsten
  • i kontakter med psykiatrin och primärvården
  • i kontakter med försäkringskassan
  • vid överklaganden
  • med försäkringsärenden
  • med att samordna insatser från olika myndigheter och vårdgivare
  • med att skapa nätverk
  • vid problem med bostad/hyresvärd

Det personliga ombudet arbetar bara på uppdrag av dig. Personligt ombud utgår ej från diagnos, utan från det individuella behovet och problematiken.  

Personligt ombud har tystnadsplikt.

Senast uppdaterad 03 december 2018