Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Jour- och familjehem

Familjehem är det som tidigare kallades fosterhem. Familjehem är den vanligaste formen av vård för barn och ungdomar mellan 0-18 år som inte kan bo kvar hos sin familj. Utifrån rådande omständigheter gällande situationen i Ukraina finns ett ökat behov av familjer som kan tänka sig öppna upp sina hem för barn och ungdomar på flykt, och sträcka ut en hjälpande hand.

Det finns många barn som behöver bo i ett familjehem. Skälen till detta kan vara mycket olika, ibland beror det på att föräldrarnas förmåga sviktar och ibland beror det på den unges beteende är skadligt för den unge själv. Några exempel är fysisk eller psykisk sjukdom, bristande omsorgsförmåga hos föräldrarna, relationsproblem, alkohol- eller drogmissbruk, kriminalitet, misshandel eller sexuella övergrepp.

Många familjehemsföräldrar beskriver att det är mycket tillfredsställande att hjälpa ett barn vidare i livet. Samtidigt som det ibland är svårt då barnet ofta har varit med om en eller flera svåra situationer tidigare som har satt sina spår. Familjehemmet ska även aktivt arbeta för att barnet ska ha kontakt med sin biologiska familj. Målet är i de allra flesta fall att barnet ska återförenas med sin familj. Det är svårt att i förväg kunna säga hur lång eller kort tid barnet kommer att bo hos dig.

Vi ställer inga krav på utbildning eller materiell standard. Det viktigaste är att ni lever ett ordnat och stabilt liv och kan erbjuda barnet en trygg, varm och strukturerad miljö. Ett krav är att barnet eller ungdomen erbjuds eget rum med fönster. Framförallt är det viktigt att hela familjen känner att ni har tid och utrymme för ett barn till i familjen.

Ersättning

Att vara familjehem är ett viktigt och betydelsefullt uppdrag. Vi ger därför ersättning till familjehem i form av arvode och omkostnadsersättning. Hur stor ersättningen är beror exempelvis på barnets behov, ålder och uppdragets omfattning. Ersättningen beskattas som lön, är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension, A-kassa, semesterlön eller semesterersättning. Vi följer rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Personligt råd och stöd

Uppdraget formaliseras via ett avtal mellan kommunen och familjehemmet och barnet har en egen vårdplan. En familjehemssekreterare kommer att tillsättas som stöd för er och en socialsekreterare finns som stöd för barnet och den biologiska familjen. Vi besöker er även med jämna mellanrum för att följa upp placeringen. Om ni funderar över något, tveka inte att kontakta oss via e-post och på telefon, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Jourhem

Ett jourhem är ett hem som med kort varsel kan ta emot barn och ungdomar. Barnet eller ungdomen stannar i hemmet under en utredningstid, i väntan på att få komma till ett familjehem eller flytta tillbaka till sitt ursprungliga hem. En jourhemsplacering kan pågå i några dagar upp till sex månader. 

Är ni intresserade av att bli jour- eller familjehem?

Vill ni veta mer? Kontakta kommunens växel på 08-532 598 00 eller hör av er till familjehemssekreterare Isak Destici eller Sabina Okano. Ni kan också skicka in en intresseanmälan via Familjehem Sverige (se länk i blåa rutan till höger, längst upp på sidan). Intresseanmälan är inte bindande.

Linda Lindell
Familjehemssekreterare
08-532 591 78
 
Linda Isaksson
Familjehemssekreterare
08-532 593 38

Senast uppdaterad 22 april 2024