Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kontaktfamilj och kontaktperson

En del ungdomar behöver extra stöd av en annan vuxen än sina egna föräldrar. Det kan handla om läxläsning, fritidsaktiviteter och att prata om hur det är att bli vuxen. Man brukar träffa sin kontaktperson ungefär en kväll i veckan eller en dag på helgen.

Kontaktperson

Det är vanligt att personer med olika funktionsnedsättningar får kontaktperson. Det gäller både barn och vuxna. Det finns en särskild lagstiftning för ungdomar som begått brott. En ungdom kan dömas till vård inom socialtjänsten och åläggas kontakt med ”särskilt kvalificerad kontaktperson”.

Att bli kontaktperson för barn och ungdomar

Att vara kontaktperson innebär att du har ett uppdrag och gör en social insats. Det är ingen anställning. Därför krävs ingen särskild utbildning för att bli kontaktperson. Det är dock bra om du har erfarenhet av och känner ett engagemang för barn och ungdomar. Som kontaktperson blir du en förebild för unga människor.

Socialtjänsten gör en social utredning om vilka uppdrag som skulle vara lämpliga. Utredningen omfattar intervju, referenssamtal och utdrag ur offentliga register.

När kontaktpersonen blivit godkänd ordnas ett möte med ungdomen. Om personkemin stämmer gör man tillsammans med socialsekreteraren upp en planering för hur ofta man ska träffas och vad kontakten ska leda till.

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är ett uppskattat och mycket viktigt stöd till barnfamiljer som är aktuella inom socialtjänsten. En kontaktfamilj tar emot ett barn, eller flera syskon, i sitt hem en till två gånger i månaden, oftast under helgen. För det mesta rör det sig om barn till ensamstående förälder, som själva har ansökt om att få en kontaktfamilj. De barn som får kontaktfamilj brukar vara i åldrarna 3 – 12 år. Det förekommer att tonåringar får kontaktfamilj, men av naturliga skäl kan det vara svårare att motivera dem att resa bort på helgerna. Uppdragen omprövas varje halvår men kan ofta pågå under flera år. Kontaktfamiljen blir ofta en viktig del av barnets liv.

Vem kan bli kontaktfamilj?

De familjer vi söker för dessa uppdrag behöver inte vara utbildade eller professionella på något sätt. Vi söker helt vanliga människor, som är trygga och stabila i sig själva och i sin relation. Alla sorters familjer behövs. En del kontaktfamiljer har egna hemmaboende barn och andra har inte barn alls. Vissa lever i parförhållanden och några är ensamstående. En del kontaktfamiljer känner det aktuella barnet sedan tidigare och för andra inleds kontakten med detta uppdrag.

Hur blir man kontaktfamilj?

Första steget är att ni tar kontakt med kommunen, via telefon eller e-post. Vi gör ett hembesök, gör en intervju med er som familj och dessutom vill vi ha ert samtycke till att ta registerutdrag från Polisen, socialtjänsten, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan. Vi berättar om uppdraget. Därefter brukar kontaktfamiljen och barnets förälder träffas tillsammans med en handläggare på socialtjänsten. Om båda parter är positiva är det dags att träffa barnet och påbörja en inskolning.

Arvode och omkostnad

När man blir kontaktfamilj åtar man sig ett så kallat enskilt uppdrag av socialtjänsten. Ni får en ersättning i form av ett skattepliktigt arvode samt en omkostnadsersättning som ska täcka de utgifter man har för barnet. Vi följer rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Senast uppdaterad 21 mars 2022