Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Din säkerhet

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för samhällets och vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

En vecka

Planera för att kunna klara av en större samhällskris i minst en vecka. Det betyder inte att krisen alltid är över efter den tiden, men det ger samgället möjlighet att ställa om och få tid att hjälp de mest utsatta. Dock betyder det inte att att hjälpen kommer per automatik efter en vecka, men det ger dig och din familj bättre förutsättningar att klara en större samhällskris. 

Vid en kris kommer kommunen prioritera att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter och tjänster som är av avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner exempelvis hemtjänst. 

Vad ska du göra?

Det är elavbrott, snart inser du att varken TV, mobiltelefon, internet, bankomater, bensinbumpar, vatten eller värme fungerar, vad gör du?

Börja redan nu, genom att skaffa dig en mental förberedelse och reflektera över hur din situation skulle se ut vid ett sådant tillfälle. Passa även på att köpa in de saker som du kan behöva vid en kris. Se checklistorna för bra saker att ha hemma.

Skyddsrum

I Sverige finns det cirka 65 000 skyddsrum. I fredstid används skyddsrummen ofta som förrådslokaler och fastighetsägaren har 48 timmar på sig att iordningställa skyddsrummet. 

Här hittar du ditt närmaste skyddsrum

Senast uppdaterad 20 maj 2024