Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Din säkerhet

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för samhällets och vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

72 timmar

Planera för minst 72 timmar i ett första steg. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Det kan ta veckor innan vardagen fungerar normalt igen. Det betyder inte heller att hjälpen kommer per automatik efter tre dygn, men det ger dig tid att tänka över din situation för att kunna fatta viktiga beslut.

Vid en kris kommer kommunen prioritera att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter och tjänster som är av avgörande betydelse för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner exempelvis hemtjänst. 

Vad ska du göra?

Det är elavbrott, snart inser du att varken TV, mobiltelefon, internet, bankomater, bensinbumpar, vatten eller värme fungerar, vad gör du?

Börja redan nu, genom att skaffa dig en mental förberedelse och reflektera över hur din situation skulle se ut vid ett sådant tillfälle.

Skyddsrum

I Sverige finns det cirka 65 000 skyddsrum. I fredstid används skyddsrummen ofta som förrådslokaler och fastighetsägaren har 48 timmar på sig att iordningställa skyddsrummet. 

Här hittar du ditt närmaste skyddsrum

Senast uppdaterad 20 maj 2022