Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På väg mot Salem 3.0

Pressmeddelande
Alliansen i Salem presenterar sitt förslag till budget för åren 2017-2019. Eftersom kommunen är på väg in i en utvecklingsfas med en rad nya bostadsområden präglas förslaget av stora investeringar i bl a barnomsorg och skola. Antalet invånare beräknas öka från dagens 16 700 till cirka 21 000 år 2030.

Alliansen i Salem har nu presenterat sitt budgetförslag för åren 2017-2019. Förslaget behandlas av kommunstyrelsen måndagen den 24 oktober.

Kommunen ligger i startgroparna inför en ny utvecklingsfas. En rad bostadsområden ska planläggas och antalet invånare beräknas öka från dagens 16 700 till cirka 21 000 år 2030. För att klara den kommunala servicen för de nya invånarna präglas budgetförslaget av stora investeringar för bland annat barnomsorg och skola. Dessutom arbetar kommunen mycket aktivt för att klara kravet från staten att ta fram bostäder för nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd.

- Vi går nu in i "Salem 3.0", säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Väsentligt ökat bostadsbyggande kommer att kräva nya skollokaler. Med en stabil ekonomi i botten ska vi nu ta oss an skolinvesteringar på uppemot 200 miljoner den närmaste treårsperioden.

- Salem är en omtyckt boendekommun med bra skolor, fina äldreboenden och ett eget, populärt gymnasium och numera även Valborgsfirande i Skönviksparken, säger Mia Franzén (L). - Villa Skönviks källarplan kommer att öppnas upp som ännu en mötesplats. Föreningar som vill locka tjejer till mer aktivitet och verka för integration kommer att få ökat föreningsstöd. Aktivitetssamordnaren i äldreomsorgen sätter guldkant på tillvaron för många, avslutar Mia Franzén.

- Vi glädjer oss särskilt åt den planerade investeringen på Ersboda, säger Ankie Bosander (C). - Att där få till en 4-H gård är ett lyft för hela kommunen. Det ger såväl barn,ungdomar som våra äldre en möjlighet att komma närmare naturen och stifta bekantskap med vårt ursprung. Att miljön har en framträdande roll i budgeten är bra, det gäller våra sjöar, fordon och att göra något åt våra gamla synder, deponierna, avslutar Ankie Bosander.

- Kommunen har bra kontroll på miljöfrågor och satsar mycket på att förbättra den yttre miljön, säger Håkan Paulson (KD). - I årets budget ges också utrymme för den inre miljön, såsom sociala frågor som handlar om vårt välmående.

Fakta

Budgetförslaget innebär att kommunen uppnår följande resultat exklusive VA-verksamhet och jämförelsestörande poster: 25 mnkr 2017, 14 mnkr 2018 och 8 mnkr 2019. Skatten föreslås vara oförändrad till 19:67. För att klara de omfattande investeringarna föreslås att kommunen ökar sin upplåning.
Slutligt beslut om budget fattas av kommunfullmäktige den 17 november.

Senast uppdaterad 24 maj 2018