Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Årsredovisning 2018 - Stabila resultat i avvaktan på stora projekt

Föregående år kan läggas till handlingarna som ytterligare ett av många med stabil verksamhet och ekonomiskt läge. Resultatet för 2018 uppgår till 18,8 miljoner kronor (efter revidering för jämförelsestörande poster), vilket är cirka 6 miljoner bättre än budget.

Det finns inga större förändringar bland de övergripande målen. Boendemiljömålet är uppnått till skillnad från tidigare år, främst beroende på att jämförelsen med länet/Södertörn förbättrats. Trygghetsmålet visar gult (“nästan uppnått”), dock ger Salemsborna en tydlig signal av sämre upplevd trygghet i attitydundersökningen.

- Kommunen har reagerat kraftfullt på de störningar vi haft när det gäller upplevd trygghet. Polisen har svarat upp på vår efterfrågan om högre närvaro och vi har själva lagt mycket pengar på ordningsvakter och väktare. Vi ger inte efter för buset, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande, M.

- Salem är en liten men välskött kommun. Här är naturskönt och trivsamt. Här vill människor bo, växa upp och åldras. Det ska vara både tryggt och hållbart, både nytänkande och bevarande av det som är uppskattat! Det är så viktigt att alla bidrar till det arbetet, säger Mia Franzén, gruppledare (L).

Det övergripande målet för infrastruktur är uppnått. Här finns dock en viktig utmaning för kommunen, då behovet av upprustning och eventuellt nybyggnation av förskolor ökar. Kommunens finansiella mål är fortsatt uppnådda, såväl den konkurrenskraftiga skattenivån som målet för stabil ekonomi. Hållbar miljö är detta år ett nästan uppnått mål. Kommunen har inte riktigt nått den takt i utbytet till elbilar som fastslagits. Sjöarnas hälsa förbättras långsamt, främst för Uttrans del. Inom Barn- och Utbildning  når vi inte riktigt fram när det gäller “ansvar och inflytande”, men vi fortsätter förbättringarna av kunskapsnivåer och lärande.

- Vi glädjer oss åt det goda resultatet i våra skolor, att våra medborgare ger ett gott betyg till vår verksamhet i såväl våra skolor som inom kommunens äldreomsorg.  Ersboda 4-H-gård har påbörjats, allt större del av matinköpen är ekologiska livsmedel och miljöaspekten lyfts fram alltmer, säger Ankie Bosander, (C).

- Vi ser hur viktigt det är att ge barnen en rätt värdegrund. Satsningen på skolan kommer också ge oss mer trygghet i Salem, säger Håkan Paulsson, (KD).

Det är glädjande att en rad byggprojekt nu beslutats, där planeringsstart skett eller står för dörren. Norra Vitsippan ligger i slutet av överklagandeprocessen, planeringen för Södra Hallsta har startats, i Rönninge centrum har bostadsbyggandet kommit halvvägs, i Salems centrum förhandlas projektet fortfarande.

Årets bokslut kommer att behandlas av kommunfullmäktige torsdag 25 april. 

Här kan du läsa årsredovisningen i sin helhet

Här kan du läsa en kortare och mer lättläst version av årsredovsiningen

Senast uppdaterad 25 april 2019