Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kommundelarnas historia

Salems kommun består av tre olika kommundelar med olika karaktär och historik.

Glesbygdsområdet

Norr om E4/E20 ligger Salems landsbygdsdel som omfattar Bornsjöbygden och Mälarstranden. Det är ett utpräglat skogs- och jordbruksområde. En stor del av området upptas av Bornsjöegendomarna. Området är också vattenskyddsområde med ett mycket rikt fågelliv. Området är skyddat som naturreservat. 

I och med att Stockholm köpte gårdarna kring Bornsjön avfolkades området och en del av byggnaderna kring sjön revs. I skogsgläntor runt sjön finns gott om torpruiner. Vattenvård och bebyggelsevård går numera hand i hand.

Bornsjöområdet är av riksintresse ur naturvårds- och friluftssynpunkt. Här ligger de kulturhistoriska sevärdheterna tätt intill ostörd natur med ett rikt djurliv med bl a rådjur, älg och skogsfågel. Här finns också många fornlämningar. Fornborgarna vid Männö och Skårby är verkligen sevärda. I kommunens naturvårdsprogram presenteras de finaste naturområdena i Bornsjöbygden.

Rönninge

Namnet Rönninge kan tolkas som "röjningen", d v s platsen där man svedjebränt skogen, byggt och lagt jorden under plog, men namnet kan också härledas till Rönnängen. Namnet Uttringe är betydligt äldre och kan antas ha med vatten att göra - sjön Uttran.

Rönninge och Uttringe egendomar styckades i slutet av 1800-talet och sedan järnvägen byggts ut med en station i Rönninge började Rönninge samhälle successivt att växa fram med villor och sommarstugor. Under senare år har vissa delar av Rönninge förtätats ganska väsentligt, bl a i Rönninge Centrum, Engelsberg, Mossberga och Högbacka. Många fritidshus har permanentats. Idag bor ca 4 300 invånare i Rönninge. Rönninges omgivningar består till största delen av ett skogsområde med mycket kuperad terräng och med naturen nära inpå knutarna med plats för strövtåg och friluftsliv. Vatten och avlopp dras f n in i området söder om järnvägen.

Sevärda byggnader:

  • Rönninge Folkets Hus byggdes 1926 av många frivilliga händer och genomgick en stor restaurering för ca 10 år sedan.
  • Rönninge Skola togs i bruk 1906 och har just genomgått en omfattande ombyggnad.
  • Rönninge Centralhus, vid torget, har under åren rymt många rörelser bl a post-, telegraf- och telefonstation, bank, sybehörsaffär, samt kött- och charkuteriaffär, Idag är det present- och blomsteraffär.

Salemstaden

Området Salem (under uppbyggnadsskedet kallat Salemstaden) växte fram på kort tid under slutet av 1960-talet. Befolkningen i kommunen ökade från 2 766 (1965) till 11 998 (1970) och de allra flesta av de nya kommuninnevånarna bosatte sig i det nya området.

Salem består av låga flerbostadshus och gruppbyggda småhus. I mitten finns ett centrum med kommersiell och offentlig service. Gång- och cykeltrafiken är till stora delar skild från biltrafiken. När Salem byggdes flyttade många unga familjer med barn hit och trots att det nu gått mer än 30 år sedan Salem byggdes är kommunen fortfarande en av de barn- och ungdomstätaste i landet. För närvarande sker en generationsväxling i kommunen. Många av de  som flyttade in i radhusen för 25-30 år sedan har idag barn som flyttat hemifrån och vill ha en mindre bostad, därför flyttar man . Till husen flyttar barnfamiljer och då ofta ungdomar som är uppväxta här i Salem.

Äldre Salemsbor kan också hitta ett bra boende i kommunen, t ex i bostadsrättsföreningen Rönningeborg. Under de senaste åren har bostadsbyggandet tagit fart igen och nya bostadsområden har kompletterat de tidigare bostäderna. De senaste bostadsområdena som byggts är Engelsberg, Rönninge centrum (just nu byggs ett 55+-boende i tre byggnader), kv Lustigknopp och högaktuellt är Söderby Park där det både byggs lägenheter i den gamla sjukhusbyggnade samt och småhus i området runt omkring. Utbyggnaden i Salem beräknas fortsätta i många år till.

Senast uppdaterad 24 november 2022