Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Beredskapsveckan

Salems kommun uppmärksammar Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nationella beredskapsvecka.

Krisberedskpasveckan byter namn till beredskapsveckan. Beredskapsveckan är till för att väcka tankar om det egna ansvaret och beredskapen ifall viktiga samhällsfunktioner som el- och vattenförsörjning, internet och telekommunikationer slås ut. 

En kris kännetecknas av att den kommer plötsligt och våra normala resurser för att hantera händelsen inte räcker till. Men bara för att händelsen kommer oväntad betyder det inte att du inte kan förbereda dig! Du kan med relativt enkla medel öka din förmåga att hantera en kris. Se din säkerhet för hur du kan öka din förmåga!

Beredskapsveckan i Salems kommun 2023

Biblioteket

Under veckan kan du besöka biblioteket, där biblioteket tipsar om olika böcker inom beredskap, såsom hur man lagar bra krismat, fakta om naturkatastrofer riktade till barn eller varför inte låna hem överlevnadshandboken?

På biblioteket kan du även se bra saker att ha i din krislåda som kommunens säkerhetssamordnare har satt ihop. Passa även på att ta med checklistor i pappersformat hem för att utöka dina beredskap. 

Salems centrum

Under helgen (lördag och söndag) kan du träffa frivilliga försvarsorganisationer i Salems centrum. Passa på att fråga dem dina funderingar kring beredskap, eller hämta en ny kopia av skriften, Om krisen eller kriget kommer.

Sociala medier

För mer information, tips och tävlingar, följ Salems kommun på sociala medier.

På vår Instagram kommer du även få möjlighet att ställa frågor till kommunens säkerhetssamordnare. Håll utkik!

Instagram: @salems_kommun 

Facebook: Salems kommun 

Årets tema: ÖVA!

Nu är det dags att ta hemberedskapen ett steg längre. Du har nu förhoppningsvis en bra utrustad krislåda och bra mat som håller länge, passa på att under veckan öva olika krissituationer! Laga mat utan spisen, tälta i vardagrummet och släck lamporna i hela huset.

Passa även på att göra MSB:s utmaning SJU DAGAR, en 15 minuters övning för dig och din familj för att öka er berdskap. 

Läs mer om temat ÖVA hos MSB

Om krisen eller kriget kommer

Under krisberedskapsveckan 2018 skickades broschyren om krisen eller kriget kommer ut till samtliga hushåll i Sverige. Broschyren innehåller information om krisberedskap, totalförsvar samt varningssystem. Där får man kunskap om olika ord och begrepp och vad som faktiskt gäller vid exempelvis höjd beredskap. Det finns även praktiska checklistor om vad du bör ha hemma för att lättare klara en kris samt information om viktiga telefonnummer och var du kan hitta fördjupad information.

Har du frågor angående krishantering? Skicka in din fråga via formuläret nedan.

Kriser och krishantering

Senast uppdaterad 20 maj 2024