Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande arbetet är viktig för att få en trygg och säker kommun. Framgångsrikt brottsförebyggande arbete bygger på att alla goda krafter i samhället samverkar. Det är allas vårt ansvar att värna om Salem.

I kommunen bedrivs det brottsförebyggande arbete tillsammans med bland annat polis och bevakningsföretag. 

Det finns mycket du kan göra för att minska brottsligheten och öka tryggheten i ditt område, att starta upp grannsamverkan till exempel.

Nattvandring i Salems kommun

Genom att nattvandra är du en vuxen förebild och skapar trygghet för våra ungdomar. Du finns till hands, lyssnar och hjälper till om det behövs. Att nattvandra är ett sätt att visa att man bryr sig. 

Skadegörelse


En plats som är nedklottrad eller på annat sätt utsatt för skadegörelse kan upplevas som både otrivsam och otrygg. Därför är det viktigt att kommunen snabbt får information om var skadegörelse har ägt rum. Du anmäler skadegörelse eller andra fel, exempelvis trasig belysning, via kommunens felanmälan

Senast uppdaterad 03 mars 2023