Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ny tobakslag 1 augusti 2022

Den 1 augusti 2022 träder en lag i kraft, lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Dessa produkter kallas i vardagligt tal vitt snus, nikotinpåsar, tobaksfritt snus eller olika varumärken som Lyft, Velo, Volt med mera.

Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad på samma vis som försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.  

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram. Du kan skicka din anmälan via mejl: andres.fuentes-rivera@salem.se. Du kan även använda blanketten Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotikpodukter.

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobaksfria nikotinprodukter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler försäljning av tobaksfria nikotinprodukter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas. Egenkontrollsprogrammet hittar du under bilagor.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna Folkhälsomyndighetens vägledning om egenkontrollsprogramLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  

Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

Åldersgräns:

  • Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Den som säljer tobaksfria nikotinprodukter är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
  • Du får inte sälja tobaksfria nikotinprodukter till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år.
  • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam:
Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull.


Märkning av tobaksfria nikotinprodukter:

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska vara försedda med hälsovarningar och med en innehållsdeklaration. Märkningen på tobaksfria nikotinprodukter eller på produktens förpackningar får inte antyda att en viss produkt är mindre skadlig än andra sådana produkter, likna ett livsmedel eller kosmetisk produkt.

 

Senast uppdaterad 22 december 2022