Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Upphandling och inköp

Vill du bli leverantör till kommunen eller något av våra bolag? Då ska du delta i en offentlig upphandling. Den sker enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunens upphandlingspolicy.

Salems kommun samarbetar med Telge Inköp AB om upphandlingar. För att kunna lämna anbud och vinna en upphandling hos Telge Inköp behöver du registrera ett konto hos Mercell TendSign.

Mercell TendSigns webbplats hittar du alla aktuella upphandlingar och även nummer till deras kundsupportt.  Om du mot förmodan inte får svar på dina frågor där kan du också kontakta ansvarig inköpare för upphandlingen hos Telge Inköp på inkop@telge.se eller 08-550 225 72.

Lag om krav på e-faktura

Som leverantör till Salems kommun ska ni skicka e-fakturor istället för pappersfakturor. Observera att PDF-faktura inte är godkänt format. Kommunens PEPPOL-ID är 0007:2120002874. Du hittar mer information om detta här.

Vanliga frågor och svar om upphandlingar

Hela anbudsprocessen är elektronisk och sköts i Mercell TendSign. Det är kostnadsfritt att lämna anbud. Aktuella annonser och förfrågningsunderlag fås vid registrering i Mercell TendSign-systemet. Eventuella frågor och svar samt kompletteringar sköts i systemet. Notera att det är anbudsgivarens ansvar att hålla sig uppdaterad om aktuell information angående respek­tive upphandling.

Du hittar alla aktuella upphandlingar på Telge AB:s hemsida. Sök på Aktuella upphandlingar. För att kunna lämna anbud behöver du först registrera ett konto hos Mercell TendSign.

En överklagan görs till förvaltnings­rätten i det område där upphandlingen genomförts. Överklagande av en offentlig upphandling ska senast ske inom tidsfristen för avtalsspärr, dvs. inom tio dagar från dagen för tilldelnings­beslutet. Kopior från redan avslutade upp­handlingar kan du beställa genom att skicka ett mejl till inkop@telge.se. Priset på kopiorna sätts efter kommunens debiteringspolicy.

Om kommunen ska köpa in en vara eller tjänst som totalt understiger 700 000 kronor, denna summa revideras varje år, under en 4-års period kan detta göras via en så kallad direktupphandling. Vilket innebär att man inte behöver annonsera upphandlingen utan kan fråga ett antal leve­rantörer direkt om offert. En direktupphandling kan göras direkt av verksamheten som ska köpa in varan eller tjänsten. Om upphand­lingen överstiger beloppsgränsen måste upphandlingen annonseras och ske via Telge Inköp.

Aktuella kommunala upphandlingar

Aktuella upphandlingar från Salems kommun finns på följande hemsida, Telge Inköp. Sök på rubrik på upphandling eller publicerad (datum).

Direktupphandling

Inga just nu

Mer information

 
 

Senast uppdaterad 26 april 2024