Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Tobakstillstånd

Ansökan om tobakstillstånd

En ny tobakslag (SFS 2018:2088) träder i kraft den 1 juli 2019

Två typer av tobaksförsäljningstillstånd

Den som säljer tobak till konsumenter ska ansöka om detaljhandelstillstånd. Den som vill sälja tobak till butiker ansöker om partihandelstillstånd. Tillståndet kan gälla antingen tillsvidare eller för en begränsad tidsperiod.

Förutsättningar för att beviljas tillstånd

Lagen ställer höga krav på den som ansöker om försäljningstillstånd. 

För att beviljas tillstånd måste sökanden vara ekonomiskt och personligt lämplig. Kommunen utreder sökandens bakgrund. För att anses lämplig krävs bland annat att det sökande företaget och personer som har ett betydande inflytande i rörelsen har en ordnad ekonomi och att de inte förekommer i polisens belastningsregister under de tre senaste åren. Kommunen tittar också på hur sökanden tidigare skött sin tobaksförsäljning.

Om någon av de personer som har betydande inflytande i sökandeföretaget är folkbokförd/bosatt i annat land än Sverige ska handlingar som visar personens lämplighet bifogas ansökan. Det kan vara t.ex. utdrag ur polisens brottsregister i hemlandet och intyg från skattemyndigheten i hemlandet som visar om personen har skatteskulder. Det ska också visas hur personen har försörjt sig under de senaste åren, med t.ex. deklaration, lönespecifikation eller liknande.

Ansökan

En tillståndsansökan måste inkomma till kommunen under perioden 1 juli - 1 nov 2019. Kommunen fattar beslut om försäljningstillstånd inom fyra månader från och med att inkommen ansökan är komplett. Ett mottagningsbevis skickas till sökanden när ansökan är komplett. Försäljningen av tobaksvaror får fortgå under tiden som kommunen handlägger inskickad ansökan. Om kommunen inte tycker att sökanden uppfyller kraven avslås ansökan och då måste försäljningen upphöra. Om kommunen istället beslutar att bevilja tillståndet kan försäljningen fortgå utan något uppehåll. 

Om en tobaksförsäljare inte tidigare har anmält sin verksamhet till kommunen har denne inte rätt att sälja förrän kommunen har fattat ett beslut och beviljat ett försäljningstillstånd. 

Avgift

Kommunfullmäktige i Salems kommun har på sammanträdet 2019-10-03 § 38 fattat beslut om avgift för ansökan om tobakstillstånd. För år 2020 är avgiften för försäljning i detaljhandel 8 534 kr. Faktura skickas efter att ansökan mottagits. 

Handlingar för att ansöka om tillstånd

1. Ifyllt ansökningsformulär

2. Dokument om ägarförhållanden t.ex aktiebok eller ett handelsbolagsavtal som visar hur bolagets andelar är fördelade mellan ägarna

3. Registreringsbevis från Bolagsverket / Vid egen firma: Utskrift av din egen firmas registrering hos Skatteverket

4. Egenkontrollprogram

5. Finansieringsprogram om ditt företag är nystartat och inte har funnits i mer än tre år

I högerspalten finns blanketter för finansieringsprogram och egenkontrollprogram som du kan fylla i och bifoga din ansökan om du inte redan har dessa bilagor sedan tidigare. Kommunens handläggare kan komma att begära in ytterligare handlingar. 

Välkommen att kontakta handläggaren i kommunen vid eventuella frågor, tel: 08-532 598 49 eller 08-532 599 65.

 

 

Senast uppdaterad 15 januari 2021