Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Alkohol och tobak

Kommunen är ansvarig för hanteringen av serveringstillstånd, försäljningstillstånd av tobaksprodukter och tillhörande tillsyn. En ansökan för serveringstillstånd och försäljningstillstånd av tobaksprodukter prövas utifrån de kriterier som gäller enligt lagstiftning samt enligt kommunens riktlinjer.

Kommunen har tillsynsansvar över försäljning av tobak och folköl. Försäljning av folköl samt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmälas till kommunen. Till anmälan ska enligt lag även ett egenkontrollprogram bifogas. Vid ägarskifte (ägarbyte) ska även en avanmälan ske till kommunen.

Alkohol

Bland annat prövas den sökandes personliga lämplighet, ekonomiska lämplighet och om verksamheten kommer att drivas i enlighet med alkohollagens krav. Alkohollagens regler finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Den som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansöka om serveringstillstånd. Ansökan krävs även om ett beviljat serveringstillstånd ska utökas, exempelvis för uteservering eller förlängda öppettider.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen av alkohol:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.

Det finns olika kategorier av serveringstillstånd:

 • Stadigvarande tillstånd allmänhet.
 • Stadigvarande tillstånd slutna sällskap.
 • Tillfälliga tillstånd allmänhet.
 • Tillfälliga tillstånd slutna sällskap.
 • Stadigvarande tillstånd slutna sällskap vid cateringverksamhet.
 • Tillstånd för pausservering.
 • Tillstånd för provsmakning.

Folköl

Regler för folkölsförsäljning innebär att:

 • Försäljare av folköl är skyldig att anmäla verksamheten (detaljhandel eller servering) till Salems kommun, tillståndsenheten på socialförvaltningen.
 • Försäljning eller servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts.
 • Försäljare har skyldighet att utarbeta ett program för egenkontroll (egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt vid kommunens tillsynsbesök).
 • Kommunen tar ut en avgift för tillsyn över försäljningen/serveringen.

Blankett för anmälan om försäljning av folköl hittar du här.

Tobak

Den nya tobakslagen innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Mer information om hur du ansöker om tobakstillstånd hittar du här.

Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till tillståndsenheten. Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska som innehåller nikotin.

Regler för e-cigarett- och påfyllningsbehållarförsäljning innebär att:

 • Försäljare av e-cigarett- och påfyllningsbehållarförsäljning är skyldig att anmäla verksamheten (detaljhandeln) till Salems kommun, tillståndsenheten på socialförvaltningen.
 • Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts.
 • Försäljare har skyldighet att utarbeta ett program för egenkontroll (egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt vid kommunens tillsynsbesök).
 • Kommunen tar ut en avgift för tillsyn över försäljningen.

Senast uppdaterad 12 juli 2021