Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alkohol och tobak

Har du frågor om serveringstillstånd och försäljningstillstånd av tobaksprodukter och folköl? På den här sidan finns information om kommunens ansvar och vad vi kan hjälpa till med.

Kommunen är ansvarig för hanteringen av serveringstillstånd, försäljningstillstånd av tobaksprodukter och tillhörande tillsyn. En ansökan för serveringstillstånd och försäljningstillstånd av tobaksprodukter prövas utifrån de kriterier som gäller enligt lagstiftning samt enligt kommunens riktlinjer.

Vårt tillsynsansvar omfattar försäljning av tobak och folköl. Försäljning av folköl samt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska anmälas till kommunen. Till anmälan ska enligt lag även ett egenkontrollprogram bifogas. Vid ägarskifte (ägarbyte) ska även en avanmälan ske till kommunen.

Alkohol

Vid ansökan om serveringstillstånd av alkohol prövas bland annat den sökandes personliga lämplighet, ekonomiska lämplighet och om verksamheten kommer att drivas i enlighet med alkohollagens krav. Alkohollagens regler finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Den som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansöka om serveringstillstånd. Ansökan krävs även om ett beviljat serveringstillstånd ska utökas, exempelvis för uteservering eller förlängda öppettider.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen av alkohol:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.

Blankett Ansökan om stadigvarande/tillfälligt serveringstillstånd

Blankett Anmälan serveringsansvariga

Kategorier av serveringstillstånd

 • Stadigvarande tillstånd allmänhet
 • Stadigvarande tillstånd slutna sällskap
 • Tillfälliga tillstånd allmänhet
 • Tillfälliga tillstånd slutna sällskap
 • Stadigvarande tillstånd slutna sällskap vid cateringverksamhet
 • Tillstånd för pausservering
 • Tillstånd för provsmakning

Folköl

Regler för folkölsförsäljning innebär att:

 • Försäljare av folköl är skyldig att anmäla verksamheten (detaljhandel eller servering) till tillståndsenheten på socialförvaltningen i Salems kommun
 • Försäljning eller servering inte får påbörjas innan anmälan gjorts,
 • Försäljare har skyldighet att utarbeta ett program för egenkontroll (egenkontrollrogrammet ska finnas tillgängligt vid kommunens tillsynsbesök)
 • Kommunen tar ut en avgift för tillsyn över försäljningen/serveringen

Du hittar blankett för anmälan om försäljning av folköl här.

Tobak

Den nya tobakslagen innehåller bestämmelser om tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och om användningen av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Du hittar mer information om hur du ansöker om tobakstillstånd på den här sidan.

Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till tillståndsenheten på socialförvaltningen. Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska som innehåller nikotin.

Regler för e-cigarett- och påfyllningsbehållarförsäljning innebär att:

 • Försäljare av e-cigarett- och påfyllningsbehållarförsäljning är skyldig att anmäla verksamheten (detaljhandeln) till Salems kommun, tillståndsenheten på socialförvaltningen
 • Försäljning får inte påbörjas innan anmälan gjorts
 • Försäljare har skyldighet att utarbeta ett program för egenkontroll (egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt vid kommunens tillsynsbesök)
 • Kommunen tar ut en avgift för tillsyn över försäljningen

Synpunkter och klagomål

Du kan använda kommunens formulär för att skicka in synpunkter och klagomål till vuxenenheten som ansvarar över alkohol och tobak. Du hittar synpunktsformuläret här.

Senast uppdaterad 26 april 2024