Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Alkohol och tobak

Ansökan om serveringstillstånd.
Kommunen är ansvarig för hanteringen av serveringstillstånd och tillhörande tillsyn. En ansökan om serveringstillstånd prövas utifrån de kriterier som gäller enligt alkohollagen samt kommunens riktlinjer.

Anmälan om tobaks- och folkölsförsäljning.
Kommunen har tillsynsansvar över försäljning av tobak och folköl. Försäljning av tobak och/eller folköl ska anmälas till kommunen. Till anmälan ska enligt lag även ett
egenkontrollprogram bifogas. Vid ägarskifte (ägarbyte) ska även en avanmälan ske till kommunen.

Alkohol

Bland annat prövas den sökandes personliga lämplighet, ekonomiska lämplighet och om verksamheten kommer att drivas i enlighet med alkohollagens krav. Alkohollagens regler finns till för att begränsa alkoholens skadeverkningar.

Den som ska servera alkohol behöver nästan alltid ansöka om serveringstillstånd. Ansökan krävs även om ett beviljat serveringstillstånd ska utökas, exempelvis för uteservering eller förlängda öppettider.

Serveringstillstånd krävs dock inte om serveringen av alkohol:

 • Avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
 • Sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
 • Äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Observera att samtliga punkter måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.

Det finns olika kategorier av serveringstillstånd:

 • Stadigvarande tillstånd allmänhet.
 • Stadigvarande tillstånd slutna sällskap.
 • Tillfälliga tillstånd allmänhet.
 • Tillfälliga tillstånd slutna sällskap.
 • Stadigvarande tillstånd slutna sällskap vid cateringverksamhet.
 • Tillstånd för pausservering.
 • Tillstånd för provsmakning.

Folköl

Regler för folkölsförsäljning innebär att:

 • försäljare av folköl är skyldig att anmäla verksamheten (detaljhandel eller servering) till Salems kommun, Socialförvaltningen.
 • försäljning eller servering får inte påbörjas innan anmälan gjorts.
 • försäljare har skyldighet att utarbeta ett program för
 • egenkontroll (egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt vid kommunens tillsynsbesök).
 • Kommunen tar ut en avgift för tillsyn över försäljningen/serveringen.

Tobak

Anmälan om tobaksförsäljning

Regler för tobaksförsäljning innebär att:

 • försäljare av tobaksvaror ska anmäla försäljningen till Salems kommun, Socialförvaltningen.
 • Anmälan ska göras innan försäljningen påbörjas.
 • försäljare har skyldighet att utarbeta ett program för egenkontroll (egenkontrollprogrammet ska skickas in tillsammans med ansökan).
 • Kommunen tar ut en avgift för tillsyn över försäljningen.

 

Senast uppdaterad 28 februari 2018