Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

​Tillgänglighetsanpassning av Garnuddens naturreservat

Salems kommun har fått bidrag från Länsstyrelsen för ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) "Naturen på lika villkor", som går ut på att inventera tillgänglighet till natur för personer med olika funktionsnedsättningar.

Anpassningen sker på initiativ från det Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF).

Det här planeras för Garnudden:

  • Anläggning av ett 1500 meter långt ledstråk för personer med synnedsättning, längs den slinga som redan finns idag
  • Installera 7 nya sittbänkar längs slingans ledstråk.
  • Hårdgöra marken vid grillen och utegymmet
  • Installera en anpassad grill vid den befintliga grillplatsen.
  • Installera anpassade bänkbord vid grillplatsen.
  • Komplettera det befintliga utegymmet med fler redskap anpassade för alla, även för rullstolsburna och muskelsvaga personer med rörelsenedsättning.
  • Installera vägvisande skyltar till gymmet och grillplatsen.
  • Projektet planeras att påbörjas under 2018 och avslutas senast under första delen av 2019.

Anledningen till att KRF tillsammans med tjänstemännen har arbetat med projekt Garnudden, är för att göra Salems vackra natur tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning.

- Att ge möjlighet till en aktiv och säker fritid i naturen för alla, med fokus på personer med funktionsnedsättning som idag inte nyttjar kommunens friluftsliv, är på lång sikt en investering i folkhälsa. Genom att slingan, utegymmet och grillplatsen är funktionsanpassade kan området fungera för i stort sett alla i samhället, säger Ulla Wickstein ordförande i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

För mer information:

Ulla Wickstein (M)
Ordförande kommunala rådet för funktionshinderfrågor
08-532 524 42
ulla.wickstein@outlook.com

Christina Lood
Förvaltningschef MSB
08-532 599 08
christina.lood@salem.se

Senast uppdaterad 27 september 2017