Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Staten kan inte skjuta ifrån sig ansvaret för sina vägar

Pressmeddelande:
Statliga Trafikverket har ansvaret som väghållare för väg 579 (Högantorpsvägen) och 580 (Lundby-Vellinge) i Salems kommun. Nu vill Trafikverket undvika detta ansvar och dessa kostnadsposter. Istället försöker verket föra över väghållaransvaret till enskilda intressen eller Salems kommun.

När det gäller väg 579 vill verket tvinga Salems och Södertälje kommuner att ta över driftsansvaret, beroende på ett planerat bostadsprojekt. När det gäller väg 580 är verkets ambition att Försvaret ska ta över vägen, eventuellt i någon kombination med Stockholm Vatten AB som är stor markägare i området.

- En av Trafikverkets absoluta kärnuppgifter är att med stora anslag av skattepengar förvalta det statliga vägnätet. Statliga myndigheter ska vårda sin kärnverksamhet. Det är därför vi har statliga verk, säger Lennart Kalderén, (M); kommunstyrelsens ordförande i Salem.

- I fallet med väg 579 finns sedan ett par år en markägare som är intresserad av att bygga 230 bostäder ute vid Högantorp. Väg 579 är för smal och behöver byggas om, vilket byggaren är villig att finansiera. Men Salems kommun måste kunna utgå från att det statligt åtagandet för underhållet av vägen står fast. Om Trafikverket genom tvång vill skjuta ifrån sig ansvaret äventyrar de hela projektet och därmed en möjlighet för Salem att bidra till ett ökat bostadsbyggande i Stockholmsregionen.

- Om del av väg 580 övertas av Försvarsmakten riskerar vi att vägen stängs av och förhindrar rekreation i den vackraste delen av Bornsjöbygden, en unik "grön kil" som har stor betydelse för invånarna i sydvästra Stockholmsregionen.

- Regering och riksdag kan inte tillåta att Trafikverket backar från sin kärnverksamhet, avslutar Lennart Kalderén.

- Som kommun ska man kunna lita på att staten upprätthåller sitt ansvar för vägunderhållet på landsbygden. De får skattemedel för uppgiften. Det är så landsbygden hålls tillgänglig och levande. Det är en grundläggande regel och tradition som är en del av infrastrukturen i det moderna Sverige.

Kontakt

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsens ordförande
lennart.kalderen@salem.se
070-623 29 00

Senast uppdaterad 21 november 2016