Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

​Salems kulturskola har fått en miljon kronor av kulturrådet och växer med 100%

Under 2017 fördelade Kulturrådet utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Kulturskolan i Salem sökte bidraget och har beviljats en miljon kronor, vilket är mest i landet per capita. I kronor har enbart 4 kommuner fått mer stöd, Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.

Kulturrådets utvecklingsbidrag har som syfte att göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten. Kulturskolan i Salem har gjort en grundlig analys av sin verksamhet, med fokus på att göra verksamheten mer tillgänglig för alla. Just detta har Kulturrådet bedömt som viktigt. Detta innebär att Kulturskolan i Salem nu startar nya verksamheter som ska syfta till att bredda målgruppen och arbetet med jämlikhet och jämställdhet. De nya verksamheterna kommer att vara kostnadsfria för alla medverkande och målet är att arbeta normkritiskt och inkluderande.

- Vi vill göra kulturen och konsten mer tillgänglig genom att träffa nya elever, som vi hittills inte lyckats nå ut till. Med musik, dans och drama ska kulturskolan nå ut till barn på förskolor, grundskolor, nyanlända barn samt barn med olika funktionsvariationer, säger Pernilla Söderblom, chef för Kulturskolan i Salem.

Bland annat kommer musik och dans att erbjudas till elever på Säbyskolan och Skogsängsskolan, då elever från dessa områden hittills varit underrepresenterade i kulturskolans verksamhet. Det kommer även startas musikensemble för tjejer och transpersoner samt danslektioner för killar och transpersoner. Längre fram kommer dansträning för personer med funktionsvariationer sättas igång, samt en musikensemble för nyanlända barn och unga.

Läs mer om våra nya verksamheter:

1. Förskolekultur

- en satsning för att nå kommunens yngre barn 1-5 år som vi idag inte når.

Denna verksamhet ämnar vi förlägga på förskolor för att ge små barn utökad tillgång till Kultur. Här presenteras olika kulturformer som barnen får vara med att aktivt prova på och utföra. Bl.a. skapa musik tillsammans, dansa och spela teater. Genom denna åtgärd får alla mindre barn i kommunen möta olika kulturformer, vara med om kulturupplevelser, och samtidigt få en naturlig ingång till kulturlivet redan i tidiga år.

2. Lovverksamhet

 - en satsning för att nå boende i socioekonomiskt svaga områden och utrikes födda, samt nyanlända.

Vi vill genom denna verksamhet erbjuda dagliga aktiviteter under några av läsårets skollov. Åtgärden kan väcka ett intresse för olika kulturformer och vara en väg in till vår ordinarie verksamhet, eller till några av de i ansökan nämnda verksamheterna.

3. Uppsökande Prova-på verksamhet:

- en större satsning för att nå barn 7-9 år, samt 14-17 år, boende i socioekonomiskt svaga områden, samt nyanlända.

Denna musik och dansundervisning kommer att erbjudas till elever på Säbyskolan och Skogsängsskolan, då elever från dessa områden hittills är underrepresenterade i kulturskolans verksamhet.

4. Separatistisk kultur

- en satsning för att nå fler killar inom dans och drama, och fler tjejer inom pop & rockmusiken.

Här kommer det att startas musikensembler för tjejer och transpersoner samt danslektioner för killar och transpersoner. Detta eftersom vi ser en underrepresentation av respektive kön i dessa ämnen, vilket vi vill försöka förändra.

5. Funkis-dans

- en satsning för de med olika funktionsvariationer som vill prova kulturformen dans.

Verksamheten innebär dansträning för personer med funktionsvariationer, förlagd på Kulturskolan.

6. Droppa in på olika teman:

- en verksamhet förlagd på fritidsgården för åldrarna 13 år och uppåt.

Vi vill genom denna uppsökande verksamhet i fritidsgårdens lokaler nå barn som vi idag inte når. Genom att vi tar oss dit och har en öppen drop‐in‐verksamhet helt kostnadsfritt 1 tillfälle per vecka tror vi att dessa ungdomar kan upptäcka nya kulturformer

Besök oss:

Vecka 4 startar förskolekultur och vecka 7-8 startar de övriga nya verksamheterna. Vill ni besöka vår verksamhet vecka 4 är ni välkomna att besöka något av dessa tillfällen:

Måndag 22/1, förskolan Galaxen. 10.00-11.30 (Musik)

Tisdag 23/1, förskolan sysslagården. 09.30-11.30 (Dans)

Torsdag 25/1 förskolan Solgläntan. 09.30-12.00 (Dans)

För mer information:

Pernilla Söderblom
Chef, Kulturskolan i Salem
Barn- och utbildningsförvaltningen
Salems kommun
Mobil: 070-6232980
www.salem.se

Senast uppdaterad 08 februari 2018