Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

​Salems kommun vill prioritera tvärförbindelse Södertörn

Salems kommun har beslutat att anta Södertörnskommunernas gemensamma remissvar på den Nationella planen för transportsystemet 2018-2029 som Trafikverket tagit fram.

Södertörnskommunerna anser att

  • Mer medel ska prioriteras till Stockholmsregionen mot bakgrund av den befolkningstillväxt som sker och regionens roll som landets ekonomiska motor.
  • Tidigare fattade överenskommelser och åtaganden i åtgärdsvalsstudier måste hållas för att säkerställa genomförandet av den planering som görs i kommunerna och som kommuniceras till omvärlden.
  • Tvärförbindelse Södertörn ska finansieras och måste genomföras enligt hittills gällande tidplan.
  • Sårbarheten med motorvägsbroarna över Södertälje kanal ska åtgärdas.
  • Statens myndigheter måste samordna sig för att inte förhindra arbetet med att möta den efterfrågan på bostäder som finns och som avtalats om.

Kommunstyrelsen i Salem har utöver detta ett tillägg om att arbetet med Östlig förbindelse måste fortsätta, en väg som knyter ihop Norra- och Södra länken, för bil- och kollektivtrafik, på östra sidan av Stockholm.

- Tvärförbindelse Södertörn bara måste komma igång nu. Efter decennier av avtal och halvfärdiga beslut måste regeringen ordna finansieringen för nära en halv miljon Södertörnsbor. Sedan är det också avgörande för hela Stockholmsregionen att planeringen Östlig förbindelse fortsätter, inte minst för att minska belastningen på Södra Länken, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Fakta

Trafikverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag till en nationell trafikslagsövergripande plan för utvecklingen av transportsystemet för perioden 2018-2029. Trafikverket föreslår hur dessa medel ska fördelas på åtgärder för utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen i ett förslag till nationell transportplan. Parallellt ska länsplaneupprättarna ta fram förslag på trafikslagsövergripande länsplaner för regional infrastruktur. Trafikverket har nu tagit fram ett förslag till nationell transportplan 2018-2029 och önskar få in synpunkter senast 30 november 2017. 

Kontakt

Lennart Kalderén, M
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Senast uppdaterad 06 november 2017