Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salems kommun motsätter sig Trafikverkets förslag om indragen väghållning

Trafikverket anger i en skrivelse att de vill avsäga sig ansvaret för väg 579, Högantorpsvägen, i Salems kommun. Något som kommunen reagerar skarpt emot.

- Trafikverket smiter ifrån ett väghållaransvar de haft sedan urminnes tider. Staten har alltid haft ansvaret för vägar utanför tätorter som inte är enskilda. Bostäder har växt upp kring statliga vägar. De boende har gjort sin väginsats genom de enskilda stickvägar som bildats. Men staten har haft väghållaransvaret för huvudvägen.Trafikverket har inget politiskt mandat eller uppdrag att backa från det ansvaret, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Enligt Trafikverket får inte en indragning medföra mer än "ringa olägenhet för bygden".

- Deras förslag förändrar hela förutsättningen för de boendes vardag och möjlighet att bo där de bor. Där finns 130 fastighetsägare som aldrig tänkt en tanke på att de ska ta över en statlig väg. Det är mer än "ringa olägenhet", som är den störningsparameter som inte får överskridas, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Innan Salem kommun gav positivt planbesked till byggprojektet i Högantorp var ingångsvärdet från Trafikverket att de skulle bygga om vägen, inte att de skulle avsäga sitt väghållarskap.

Väg 579 är belägen i norra delen av Salems kommun. Vägen går från korsningen med väg 578 vid Ladvik fram till vändplats vid Salems golfklubb och Högantorps golfklubb i Högantorp. Den större delen av vägen är belägen i Salems kommun och en delsträcka av vägen, vid Persboda, är belägen i Södertälje kommun. Stockholms Lokaltrafik busslinje nr 750 trafikerar vägen med nio avgångar mellan Ladvik och Högantorp under vardagar och med tre avgångar på lördagar och söndagar.

Mer information

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsen ordförande
070-623 29 95
lennart.kalderen@salem.se

Senast uppdaterad 18 oktober 2017