Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salem växer och planerar flera cirkulationsplatser

Salems kommun ligger i ett spännande skede där kommunen växer på flera håll. Rönninge centrum är på gång, Salems centrum kommer byggas om och förnyas, det tillkommer flera nya bostäder och som en följd av det växer trafiken inom kommunen.

I samband med att översiktsplaneringens slutskede finns det bland annat förslag på flera cirkulationsplatser, några med faktiskt bygge och resten kommer att utredas.

-  Vi måste planera för ett bättre flöde av en ökande genomfartstrafik, främst genom Salems centrum. Därför ger vi redan nu direktiv om att börja planera för ett bygge av en ny cirkulationsplats vid den nedre utfarten från Salems centrum som också ska anslutas till tillfartsvägen till den nya skolan i Fågelsången, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande.

Det blir troligen aktuellt med cirkulationsplatser även vid Säbytorgsvägen/Skyttorpsvägen samt Säbyvägen/Säbytorgsvägen, men detta sker först efter att kommunen utrett frågan. Totalt blir det 7 cirkulationsplatser som ska utredas. Ett par cirkulationsplatser kan tillkomma som en följd av detaljplaneringen för Södra Hallsta.

Kontakt

Christina Lood
Förvaltningschef MSB
08-532 599 08
christina.lood@salem.se

Lennart Kalderén, M
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Senast uppdaterad 11 december 2017