Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nytt klimatmål - klimatneutralt Salem 2045

Under 2021 har kommunen utvecklat sitt arbete med klimatfrågor enligt det initiativ som kommunfullmäktige beslutat om. En av aktiviteterna i initiativet har varit att ta fram ett nytt övergripande klimatmål för kommunen, och nu är det snart i hamn. Målet är ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

Det är mycket glädjande att - som sista politiska förslag som kommunalråd - få lägga fram ett förslag till övergripande klimatmål i Salem. Med detta klimatmål visar vi att Salems kommun tar sitt ansvar, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande.

I februari 2021 beslutade kommunfullmäktige om ett klimatinitiativ för Salems kommun. Under det föregångna året har kommunen därmed utvecklat sitt arbete med klimatfrågor och bland annat utfört en klimatutbildning för förtroendevalda och tjänstepersoner. Ytterligare en del av initiativet har varit att ta fram ett övergripande klimatmål, och igår den 14 februari tog kommunstyrelsen beslut om målet. Slutligt beslut kring målet tas på kommunfullmäktige den 24 februari 2022.

Det föreslagna klimatmålet lyder: Klimatarbetet i Salem innebär ett gemensamt ansvar för kommunen, dess invånare och företagen och syftar till ett klimatneutralt Salem senast år 2045.

Klimatmålet är ambitiöst och handlar dels om att minska utsläppen av växthusgaser men dels om att vidta andra åtgärder som leder till att kommunen blir en klimatneutral kommun, det kan exempelvis handla om hur och var nya bostäder och verksamheter planeras för att skapa ett långsiktigt hållbart Salem. 

Vi bor i den nära kommunen med gång- och cykelavstånd till pendeln. Alla kan vi dra vårt strå till stacken. Som gruppledare för KD under många år har jag dessutom nästan aldrig tagit bilen till mina politiska uppdrag. Detta har främjat både min hälsa och miljön, säger Håkan Paulsson (KD), gruppledare.

Vi socialdemokrater är nöjda med samarbetet med majoriteten som resulterat i ett första klimatmål för kommunen. Vi ser fram mot fortsatt utveckling och tillsammans med kommunens innevånare och företag skapa ett klimatneutralt Salem senast 2045, säger Arne Närström (S), gruppledare och oppositionsråd.

Fortsättningsvis kommer kommunen arbeta vidare med att utveckla klimatarbetet genom att genomföra en koldioxidanalys för kommunen. Med detta som bas ska vi ta fram ett mål om fossilfri kommunal organisation väsentligt tidigare än 2045. Nämnderna kommer att arbeta med att ta fram nämndspecifika mål som knyter an till det övergripande klimatmålet och som kommer följas upp från och med 2023.

Klimatmålet är det viktigaste steget vi hittills tagit för att nå Parisavtalet. Genom att först mäta och skapa ett korrekt utgångsläge kan vi sedan skärpa åtgärderna för att kunna göra effektiva och långsiktiga insatser för klimatet, säger Raili Nilsson (C), gruppledare. 

Nu tar vi ett gemensamt klimatmål och kommer successivt höja ambitionsnivån i takt med att vi ökar kunskapen om Salems klimatavtryck. Detta är starten på ett målmedvetet arbete för att bidra till ett bättre och mer hållbart klimat, säger Petter Liljeblad (L), gruppledare.

Vid frågor, kontakta Alina Ruda, planerings- och hållbarhetsstrateg, på alina.ruda@salem.se.

Senast uppdaterad 15 februari 2022