Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högantorpsvägen förblir allmän väg

Trafikverket drar nu tillbaka sitt eget förslag om att göra om Högantorpsvägen till enskild väg och på så sätt lägga kostnader för vägunderhåll på de boende.

- Det är glädjande för de boende i såväl Salem som Södertälje att Trafikverket nu ändrar sig. Ansvarsfördelningen att staten har ansvaret för allmän landsväg ska ligga fast, säger Lennart Kalderén (M), kommunstyrelsens ordförande i Salem.

Det är ett yttrande från Fortifikationsverket som avgjort frågan, där Fortifikationsverket anser att det finns synnerliga skäl, utifrån riksintresse för totalförsvaret, som anses väga så pass tungt att Högantorpsvägen förblir allmän.
- Att det fanns försvarsintressen kring vägen framförde vi redan för cirka två år sedan. Desto bättre att Trafikverket nu tagit till sig den informationen, säger Lennart Kalderén.

Det var för ungefär ett år sedan som Trafikverket la fram ett förslag om att Högantorpsvägen skulle klassas som enskild väg. Enskild väg innebär att de som bor och verkar där själva måste stå för vägkostnaderna. Detta var något som både boende och kommunledningen i Salem tydligt satte sig emot. Nu har beslutet kommit och Högantorpsvägen förblir under Trafikverkets ansvar.
- SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har på styrelsenivå gjort ett allmänt uttalande om att Trafikverkets process att föra över statliga vägar inte är rimligt. Jag har personligen engagerat mig inom SKL för detta och det känns bra att politiskt arbete ger resultat.

Fakta

Väg 579 är belägen i norra delen av Salems kommun. Vägen går från korsningen med väg 578 vid Ladvik fram till vändplats vid Salems golfklubb och Högantorps golfklubb i Högantorp. Den större delen av vägen är belägen i Salems kommun och en delsträcka av vägen, vid Persboda, är belägen i Södertälje kommun. Stockholms Lokaltrafik busslinje nr 750 trafikerar vägen med nio avgångar mellan Ladvik och Högantorp under vardagar och med tre avgångar på lördagar och söndagar.

Kontakt

Lennart Kalderén
Kommunstyrelsen ordförande
08-5325 98 06
lennart.kalderen@salem.se

Senast uppdaterad 21 augusti 2018