Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Förbättrat försäkringsskydd för Salems barn och unga

Från och med den 1 juli kommer alla barn och unga vara försäkrade på heltid, istället som idag endast under verksamhetstid. Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om en förändring i Salems kommunförsäkring för att öka tryggheten för barn och unga i kommunen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut innebär att Salems kommuns barn och elever kommer vara försäkrade på heltid. Bytet från försäkringsskydd från verksamhetstid till heltid innebär att även olyckor i form av kroppsskador som drabbar barn och unga på fritiden och under lov kommer att täckas av Salems kommunförsäkring. Den största fördelen med förändringen är att det nya försäkringsskyddet skyddar barn och unga som råkar ut för en olycka som inte täcks av deras hemförsäkring eller om barnet saknar hemförsäkring. Det ger en ökad trygghet för barn och unga i Salems kommun.

Förskolebarnen och eleverna i Salems kommun får i och med detta en tryggare tillvaro. Idag är de fullt försäkrade under alla verksamheter skolan arrangerar. Vi är glada att våra unga nu också försäkras om olyckor sker på lov och fritid. Det är ett viktigt komplement till familjens hemförsäkring och självklart om man i hemmet saknar försäkringsskydd, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Lennart Ejenäs (M). 

Förändringen av försäkringsskydd gäller för förskolebarn och elever under 18 år som är folkbokförda i Salem, för gymnasieelever som är folkbokförda i Salem och ungdomar under 18 i kommunalt aktivitetsansvar. Även barn från Salem som går i förskola och skola i andra kommuner och i fristående skolor täcks av heltidsförsäkringen. Förändringen träder i kraft den 1 juli 2020.

För elever i vuxenutbildning och som gör praktik kvarstår nuvarande verksamhetsförsäkring (under verksamhetstid och resa till och från verksamheten).

Frågor om försäkringsskyddet besvaras av:
Tf säkerhetssamordnare Richard Buske
Tel 08-532 598 37
richard.buske@salem.se

Senast uppdaterad 14 maj 2020