Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Ekonomiska ramar 2019-2021 - Skolsatsningar i tider av stora projekt

- Den politiska retoriken om att lärarna är skolans viktigaste resurs får inte vara tomma ord. Därför är vi glada över dels att göra lärarlönelyftet permanent, dels att kommunen skjuter till egna medel för att bredda lärarlönesatsningen även till vissa lärare som inte fått del av lärarlönelyftet.

Detta säger de fyra gruppledarna för Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna i Salem i ett gemensamt uttalande. Den viktigaste nyheten i de ekonomiska ramarna är satsningen på lärarlöner, 2,5 miljoner extra* anslås fr o m 1 januari till vissa lärare som inte fått del av lärarlönelyftet **.

Andra viktiga delar av ramförslaget är oförändrad skatt under treårsperioden, investeringen i Fågelsångens skola, genomförandet av ca 150 bostäder i Rönninge centrum och att utveckla Salems centrum med ca 400 nya bostäder, nya parkeringsytor och förbättring av nuvarande köpcentrum.

- Ramförslaget visar betydelsen av att Salem är en välskött kommun. Ett starkt grepp om ekonomin är avgörande för att genomföra de stora investeringar som nu står för dörren. Ett annat resultat är många olika bostadsprojekt som undan för undan nu blir verklighet, säger Lennart Kalderén, kommunalråd (M).

- En av våra viktigaste och största investeringar är satsningen på nya skolan i Fågelsången samt en fullstor idrottshall som kan täcka skolans behov och samtidigt bli ytterligare en hall för både sport och kulturevenemang. Skolans placering i vår gröna kil inbjuder till mer aktiviteter i naturen, inte minst pulkabacken kommer att användas mer, säger Mia Franzén (L ) som själv lekte mycket i området som barn.

- Vi är glada över att vi trots ökande antal barn och äldre kan hålla en fortsatt hög nivå inom omsorgen. Vi har också planerat för fler feriearbeten de närmaste åren. Glädjande är också att det kommer byggas bostäder lämpliga för såväl äldre som yngre, säger Ankie Bosander (C).

- Bra att alla elever i våra skolor får en egen dator. Positivt är också att kommunen är välkomnande till de flyktingar vi är tilldelade och att vi ordnar bra boende för dem, säger Håkan Paulson (KD).

Läs hela ordförandeförslaget via länken.

Mer information:

Lennart Kalderén, M, 070-623 29 00
Mia Franzén, L, 070-252 99 36
Ankie Bosander, C, 070-217 80 96
Håkan Paulson, KD, 070-275 50 29
Mats Bergström, kommundirektör, 070-723 42 25

* Inklusive kompensation till friskolor i Salem.

** Lärarlönelyftet betalas av statsbidrag fram till halvårsskiftet 2019. Salems kommun förutsätter att statsbidraget blir permanent. Om så inte sker kommer kommunen att anslå nödvändiga resurser.

Senast uppdaterad 25 maj 2018