Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

​Bokslut 2017 - Fortsatt stabilt resultat med bättre kunskapsnivåer för Salems elever

Förra året bjöd på ett gott ekonomiskt resultat, förbättringar i de övergripande målen, förbättrade kunskapsresultat i skolorna samt start för planeringen av två omfattande projekt: Salems centrum och skolan i Fågelsången.

Bokslutet visar ett överskott på 44 miljoner kronor, 19 miljoner bättre än budget.
- Ytterligare ett år med stabilt ekonomiskt resultat som kommer till stor nytta för att investera de stora investeringar vi står inför. Det är särskilt glädjande att elevernas resultat i grundskolan förbättras, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande.

- En god ekonomi skapar trygghet för framtidens satsningar inom skola och äldreomsorg. Vi glädjer oss åt att Ersboda 4H-gård är på gång. Vi satsar också på miljön genom fler elbilar och laddstolpar, säger Ankie Bosander (C)

I fjol tog också investeringar och exploateringar fart, inte minst genom utbyggnadsprojekten i Rönninge. Förhandlingar för att bygga om Salems centrum har pågått kontinuerligt, skolan i Fågelsången har beslutats och planering har börjat. Glädjande är också att Barn- och Utbildningsnämndens mål för lärande miljö är uppnått.
- På Salems skolor har studieron ökat och kunskapsresultaten förbättrats, att just dessa faktorer hänger ihop är ganska självklart. Att eleverna själva i hög grad känner lust att lära mer och känner sig trygga bådar gott för framtiden. I ett klassrum där studiero och lust att lära tar plats får både lärare och elever chans att lyckas, säger Mia Franzén (L).

- Grupptätheten är viktig i barnomsorgen. Bra att Salems förskolor har färre antal barn i grupperna i jämförelse med flera andra kommuner. Positivt är att Salem har god tillgång utbildad personal i förskolorna, säger Håkan Paulson (KD)

Bokslutet kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 9 april och av kommunfullmäktige den 17 maj.

Mer information

Kommunstyrelsens ordförande
Lennart Kalderén
08-532 598 06
lennart.kalderen@salem.se

Tf ekonomichef
Mats Öberg
08-532 598 83
mats.oberg@salem.se

Senast uppdaterad 26 mars 2018