Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Alliansens budgetförslag i Salem - Skolsatsningar, konstgräs och fastigheter i fokus

Alliansens budget innebär oförändrad skatt samt att målet om 1% överskott nås 2019-2021. Salems centrum-projektet står inför en nystart med förhandlingar om nytt samarbete. Vi väntar ett tydligt resultat till nyåret där målsättningen är minst 400 nya bostäder med mera.

Den nya grundskolan med idrottshall i Fågelsången projekteras vidare. Vi avvaktar överklaganden av detaljplanen vilka förhoppningsvis är lösta inom kort. Den stora satsningen på konkurrenskraftiga lärarlöner ligger fast och har redan gett goda resultat. Avgifterna till Kulturskolan kommer att sänkas i tre steg 2019-2021, från dagens 1400 kr/termin till 600 kr/termin år 2021.

Bollplanen på Prästbodaängen är inte fullt spelbar med dagens naturgräs. Därför ska konstgräs läggas där samt en toalett byggas, totalt en investering på 5,8 mnkr.

Kommunen utökar tjänsten som säkerhetssamordnare till heltid beroende på de väktar- och ordningsvaktsinsatser som numera krävs kring centrum och på fritidsgården.

- När Alliansen levererar en budget som uppnår de finansiella målen då läggs också grunden till en stabil verksamhet under den kommande mandatperioden. Vi är mycket nöjda med att satsningen på lärarlönerna går hem. Bra gjort av barn- och utbildningsnämnden att ta fram egna pengar för att sänka avgifterna till Kulturskolan, säger Lennart Kalderén, M (070-623 29 00).

- Nu har vi fattat beslut om en konstgräsplan även i kommundelen Salem. Med sin centrala placering kommer Prästboda bollplan kunna användas av både skolor och fotbollsklubbar och dessutom får unga som bor i Salem närmare till konstgräsplan. Fågelsångsskolans kommande idrottshall blir också ett bra tillskott, inte bara för idrotten utan även som evanemangshall för kultur, säger Mia Franzén gruppledare L (070-252 99 36).

- Vi glädjer oss åt en fortsatt hög kvalitet inom våra verksamheter och extra mycket åt att Kulturskolan kommer att få sänkta avgifter och att vi förstärker miljöarbete bland annat genom solceller och "gröna tak", säger Ankie Bosander, C (070-217 80 96).

- Det satsas mycket på den fysiska hälsan, men även den psykiska hälsan kommer att förbättras för både unga och äldre, säger Håkan Paulson, KD (070-275 50 29).

Klicka här för att läsa förslaget i sin helhet

Senast uppdaterad 30 oktober 2018