Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Spårväg Syd högaktuell i Sverigeförhandlingen

Pressmeddelande från Salems kommun 2016-02-08

Under måndagen lämnade den så kallade Sverigeförhandlingen bud till ett antal kommuner för att nå en uppgörelse om bland annat Spårväg Syd. Förhandlingarna handlar om vilka satsningar på kollektivtrafiken staten kan tänka sig att medfinansiera tillsammans med kommuner och landsting i Stockholmsregionen. Satsningarna ska öka tillgängligheten och bostadsbyggandet i regionen.

- Som representant för Salem i landstinget har jag jobbat hårt för Spårväg Syd, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Den är viktig för tvärförbindelserna på vår del av Södertörn. Salems kommun har mycket att vinna på en stark tillväxt av bostäder och inte minst arbetstillfällen längs axeln Flemingsberg-Skärholmen. Jag är därför mycket glad att staten tagit med Spårväg Syd i Sverigeförhandlingen. Samtidigt är det viktigt att öka takten i förhandlingarna så att projektet kan bli verklighet inom rimlig tid, avslutar Lennart Kalderén.

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är tillsatt av regeringen och förhandlar om medfinansiering från kommuner, regioner, städer och näringsliv. Fokus ligger på hur det ska skapas mest nytta genom olika infrastrukturprojekt. En del av Sverigeförhandlingens uppdrag är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö.

I arbetet tar förhandlingspersonerna med sig sina erfarenheter från 2013 års Stockholmsförhandling där de enligt samma modell förhandlade fram fyra nya tunnelbanesträckningar och 78 000 nya bostäder i Stockholms län.

Mer information

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 95
lennart.kalderen@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016