Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Söderby friskola köper skolbyggnaden av kommunen

Pressmeddelande från Salems kommun 2014-06-10

 

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja Söderby friskolas skolbyggnad och tillhörande mark till Söderby Friskola Ekonomisk förening. Hittills har föreningen hyrt skollokalerna men nu köper man den nybildade fastigheten för 8,1 miljoner kronor.

- Vi har tidigare haft ett treårigt hyresavtal med Salems kommun, säger Ulrika Hamber Videfors, tillförordnad rektor vid Söderby friskola. - Genom att köpa fastigheten skapar vi en trygg och stabil framtid för våra elever, medlemsfamiljer och personal i vår skola. - Vi ser med tillförsikt fram emot nästa läsår!

- Kommunen har sänkt priset för att friskolan ska kunna investera i ett tillagningskök i nivå med kommunens egna grundskolor, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Vi tror det är bra för Söderby friskola att kunna äga de lokaler de bedriver skolverksamhet i och vi önskar dem ett varmt lycka till!

Söderby friskola

Söderby Friskola Ekonomisk förening driver grundskola i Salem sedan 1997. Det är personalen och elevernas familjer som är medlemmar i föreningen. Verksamheten är inte vinstdrivande utan eventuell vinst återinvesteras i verksamheten.

Fakta om fastighetsförsäljningen

Kommunen styckar av och säljer skolfastigheten eftersom målet är att bara äga fastigheter där verksamheten drivs av kommunen. Skolbyggnaden byggdes 1974 och är på 2 500 kvadratmeter. Till fastigheten hör även skolgård och mark om totalt 2,4 hektar.

Kommunen säljer fastigheten till ett reducerat pris för att den nya fastighetsägaren ska ha ekonomiska möjligheter att bygga om köket till ett tillagningskök. Föreningen planerar att bygga om köket under 2015 så att elevernas mat kan tillagas på plats. Idag serveras mat som är tillagad i Säbyskolans kök.

Mer information

Lennart Kalderén (M) Ulrika Hamber Videfors
KS ordförande Tillförordnad rektor/förskolechef
Salems kommun Söderby friskola
070-623 29 00 08-532 740 32
lennart.kalderen@salem.se ulrika.videfors@soderbyfriskola.se

Senast uppdaterad 19 april 2016