Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Samordnade varutransporter minskar koldioxidutsläppen

Pressmeddelande från Salems kommun 6 februari 2013

 

Kommunstyrelsen vill att Salems kommun ska införa samordnade varutransporter. Projektet ska genomföras i samarbete med övriga kommuner på Södertörn. Genom en samordning av varutransporterna till kommunens verksamheter minskar utsläppen av koldioxid och kväveoxid.

- Samordnade varutransporter betyder att vi går från ord till praktisk handling för att skapa en mer hållbar livsmiljö, vilket är oerhört spännande, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Vid sidan av att ge våra sjöar Flaten och Uttran en bättre hälsa har detta projekt högsta prioritet i Salem, avslutar Lennart Kalderén.

Efter två års förstudie ska Salem och övriga kommuner på Södertörn ta ställning till förslaget om att genomföra ett gemensamt projekt för samordnade varutransporter. Projektet innebär att alla leveranser samordnas via en gemensam omlastningscentral innan de körs ut till verksamheterna. En skola som idag får tio varuleveranser från sex olika leverantörer per vecka ska i stället få samordnade leveranser vid två tillfällen. Projektet planerar att starta år 2014.

Prognoserna pekar på att koldioxidutsläppen i Salem kan minska med 5000 ton/år. Det är en minskning med 57 % jämfört med idag. En annan effekt som projektet får är att trafikmiljön blir säkrare vid bland annat skolor eftersom antalet transporter minskar. Dessutom kan konkurrenssituationen förbättras för mindre leverantörer eftersom de inte blir lika beroende av egna transportresurser.

Kommunfullmäktige fattar beslut den 28 februari 2013.

Mer information

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén
070-623 29 00

Planeringschef Jan Forsman
070-623 29 34

Utvecklingsledare för Södertörnskommunerna
Gunilla Eitrem
08-535 313 72

Senast uppdaterad 19 april 2016