Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Salem bäst på inflytande

Pressmeddelande från Salems kommun 2014-12-18

 

Salemsborna ger höga omdömen om kommunen i SCB:s medborgarundersökning. 77 procent av salemsborna rekommenderar vänner och bekanta att flytta till kommunen. Genomsnittet för de 129 kommunerna i undersökningen är att 65 procent lämnar rekommendationer. Bäst omdöme av de deltagande kommunerna får Salem på det nöjd-inflytande-index som mäter insyn och inflytande.

- Det är mycket glädjande att vi tagit ännu ett kliv uppåt och nu är Sverigebäst på Nöjd-Inflytande index, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M). - Särskilt roligt är det naturligtvis att det sker under valåret 2014. I en liten kommun går det att bygga ett gott förtroende, det är korta kontaktvägar mellan medborgare-politiker och kommunen. I Salem satsar vi också på en ambitiös kommunikation genom informationsblad och medborgardialoger som uppenbarligen uppskattas av salemborna, avslutar Lennart Kalderén.

I förhållande till riksgenomsnittet ger salemsborna i övrigt goda omdömen till äldreomsorgen, kommunikationerna, gator och vägar samt gång- och cykelvägar. De kommunala verksamheterna har i allmänhet fått höga betyg. Inom vissa områden ser dock salemsborna gärna ytterligare förbättringar, t ex miljöarbetet, bostäderna, fritidsmöjligheterna och grundskolan.

Om undersökningen

Det är viktigt för kommunledningen att veta hur invånarna bedömer kommunen och dess verk­samhet. Därför har SCB på uppdrag av Salems kommun frågat 1200 invånare mellan 18-84 år hur de ser på sin kommun. Genom undersökningen får kommunledningen också en in­blick i vad som är viktigt för invånarna.

Frågorna har ställts inom tre frågeblock:
- Hur nöjd är du med din kommun som en plats att bo och leva på?
- Vad tycker du om din kommuns verksamheter?
- Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?

Mer information
Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
070-623 29 00
lennart.kalderen@salem.se

Maria Sandberg
Verksamhetscontroller
070 - 723 94 45
maria.sandberg@salem.se

Senast uppdaterad 19 april 2016